Találat: Közigazgatási Programok

Változik a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzata

„1. § Az SZMSZ 41. §-a a következő h) ponttal egészül ki: (A fejlesztéspolitikáért felelős helyettes államtitkár irányítja) „h) a Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztály vezetőjének” (tevékenységét.) 2. § Az SZMSZ 70. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Miniszterelnökség irányító hatósági funkciót ellátó szervezeti egysége feladatkörében eljárva – az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 60. cikke és a vonatkozó hazai jogszabályok szerint – gondoskodik különösen) „g) a programok lebonyolításáért felelős, közreműködő szervezeti feladatokat ellátó szervezeti egységek irányításáról és ennek keretében...

Részletek