Találat: közös stratégiai keret

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Intelligens és inkluzív növekedés

„...Az EGSZB véleménye szerint nem lehetséges tartós, fenntartható, intelligens növekedés felzárkóztatás nélkül. Ezért az EU 2020 stratégia hármas célja, az „intelligens”, a „fenntart­ ható” és a „befogadó-felzárkóztató” növekedés terve lényegét tekintve helyes, de megvalósításához a kiegyensúlyozott makro­ gazdasági intézkedéscsomag mellett strukturális reformok, több és jobb eszközök kellenek...” Forrás: Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Intelligens és inkluzív növekedés (saját kezdeményezésű vélemény) (2012/C 351/01); Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, 483. plenáris ülés, 2012. szeptember 18. és 19.; EUR-lex; C 351, 55. évfolyam, 2012....

Részletek

Utasítás miniszteri biztos kinevezéséről (Európai Unió, Közös Stratégiai Keret)

„...1.§ A Ksztv. 38. § (2) bekezdés b) pontja alapján jelen utasítás hatálybalépésének napjától számított hat hónapra Szalóki Flóriánt miniszteri biztossá nevezem ki. 2.§ (1) A miniszteri biztos feladata a 2014–2020. programozási időszakhoz kapcsolódóan a Közös Stratégiai Keret alá tartozó alapok vonatkozásában a tervezési dokumentumok előkészítésének, valamint a hivatalos benyújtást követően azok bilaterális tárgyalás keretében az Európai Bizottsággal történő egyeztetésének elvégzése. Ebben a hatáskörében a miniszteri biztos koordinálja és szervezi a tárgyalások lebonyolítását és vezeti azokat és képviseli a magyar álláspontot. (2)...

Részletek