Találat: közszolgálati ellenőrzés

A Kormány 1421/2018. (IX. 7.) Korm. határozata a közszolgálati ellenőrzések 2018. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont szervekről

„1. A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 189. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a Kttv. 26. § (4) bekezdésre és a 189. § (4) bekezdésére, felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek polgármesteri hivatalainál és közös önkormányzati hivatalainál foglalkoztatottakra vonatkozóan – a fővárosi és megyei kormányhivatalok bevonásával – az alábbi tárgykörökben hajtson végre közszolgálati ellenőrzést: a) a személyi illetmény megállapításának gyakorlata, b) a köztisztviselők képzésének – tanulmányi szerződés keretében történő – támogatási...

Részletek