Találat: Közúti Központi Információs Rendszer (KÖKIR)

Előterjesztés a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

„A Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) működteti a szakterület egyik kiemelkedően fontos rendszerét, a Közúti Központi Információs Rendszert (KÖKIR). A KÖKIR rendszerre vonatkozó – a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-vel (NISZ Zrt.) kötött – üzemeltetési szerződés 2014. december 31. napján lejár, azonban a jelentős adatvagyonnal és erőforrás igénnyel rendelkező rendszer további, zavartalan működése kiemelten fontos nemzetgazdasági érdek. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet felhatalmazza a minisztert, hogy rendeletben állapítsa meg azoknak az informatikai rendszereknek a körét,...

Részletek