Skip to main content

Találat: minősített elektronikus aláírás

A minősített elektronikus aláírást, eszközök létrehoz. szóló kormányrendelet

„A társadalmi egyeztetés során a véleményeket 2023. május 31-ig várjuk, a tarsadalmiegyeztetes@kormanyiroda.gov.hu email címen. Ö S S Z E F O G L A L Ó a minősített elektronikus aláírást és minősített elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközök megfelelőségértékelési tevékenységére irányuló kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló _____/2023. (...) Korm. rendeletről 2019. január 1-jén módosultak a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Msztv.) felhatalmazó rendelkezései, ennek megfelelően a kijelölési eljárás, valamint a kijelölt szervezetek kijelölését követő ellenőrzésének...

Részletek

Elektronikus aláírás – valóban alternatíva lehet?

„Az elektronikus aláírás használatával nemcsak az iratkezelés és az adminisztráció hatékonysága növekszik meg, hanem a járványhelyzet okozta különleges távolságtartási előírások is jobban betarthatóak a mindennapi üzleti életben. A jogbiztonság érdekében a magyar jog számos jognyilatkozat érvényességének feltételeként megköveteli azt, hogy az adott jognyilatkozatot írásba foglalják (pl. ingatlan adásvételi szerződés, hitelszerződés, kötbér kikötés). A Ptk. vonatozó szabályai szerint, ha a jognyilatkozatot írásban kell megtenni, az akkor érvényes, ha legalább a lényeges tartalmát írásba foglalták és a nyilatkozó fél aláírta. A Ptk. szerint írásba...

Részletek

Hazai szolgáltatóként elsőként a Microsec szerepel az eIDAS szerint tanúsított és minősített bizalmi szolgáltatók listáján

„A hazai tulajdonú, elektronikus aláírás technológián alapuló szolgáltatások teljes körű biztosításával foglalkozó Microsec Zrt. a legnagyobb magyar hitelesítés-szolgáltatóból az eIDAS szerinti tanúsítási eljárást követően lett az első nyilvántartásba vett eIDAS szerinti hazai minősített bizalmi szolgáltató. Az elektronikus azonosítás, elektronikus aláírás és bizalmi szolgáltatások tekintetében jelentős változás állt be 2016. július 1-én az eIDAS rendelet életbelépésével, amely az EU-n belül egységes jogi hátteret hozott létre. Ennek célja elősegíteni a határokon átívelő elektronikus tranzakciók nagyobb arányú elterjedését, támogatva az egységes digitális piac kialakulását. Mindennapi...

Részletek

2015 közepén megkezdődhet az egészségügyi telematikai infrastruktúra szövetségi szintű kiépítése Németországban

„A telematikai hálózat 2015-ben történő kialakítása a német egészségügyben nagy előre lépést jelenthet. Ugyanakkor az orvosok számára az első értéknövelő alkalmazások (például az elektronikus epikrízis vagy az elektronikus esetakta) csak várhatóan 2016-ban jelennek majd meg. A német egészségügyi hálózat kialakítása központi szerver, cloud és Big Data nélkül is jól halad, ami elsősorban a rendkívül biztonságos de-centrális kialakításnak köszönhető. Az elektronikus egészségügyi kártya kiadása mára gyakorlatilag befejezettnek tekinthető, mivel a kötelező betegbiztosítottak több mint 95 százaléka időközben már megkapta azt. Német területen jelenleg...

Részletek