Skip to main content

Találat: nemzetiségi kérdések

Névtan és terminológia 4. – személynevek és államigazgatás

„Az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és Terminológiai Kutatócsoportja, a Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa és a Magyar Nyelvtudományi Társaság 2015. június 17-én, szerdán Névtan és terminológia 4. – Személynevek és államigazgatás címmel workshopot rendez, melynek helyszíne: ELTE BTK Kari Tanácsterem, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A (földszint) A workshop a névtan és az államigazgatás kapcsolódó kérdéseinek megvitatása köré szerveződik, a vonatkozó szakterületek, illetve az érintett kisebbségek képviselőinek a bevonásával. Célunk az elmélet és a...

Részletek

Regionalizáció és regionalizmus Lengyelországban

„...jelen dolgozat Lengyelország regionális átalakulásával, az 1998-as közigazgatási reform részeként megvalósuló felülről vezérelt (top-down) regionalizáció folyamatával, eredményeivel, valamint az alulról szerveződő, azaz bottom-up régióalkotási törekvésekkel foglalkozik, amelybe sajátos etnikai elemek is keverednek. A témaválasztást indokolja, hogy az államszocialista, de különösen az ún. visegrádi országok közül Lengyelország hajtotta végre elsőként a korábbi struktúrákat lebontó, nagy változásokkal együtt járó közigazgatási reformját, mely során – a többi államtól eltérően – mély, s valódi decentralizációt valósított meg. Az azóta eltelt több mint egy évtized elegendő időtávlatnak...

Részletek