Skip to main content

Találat: sérülékenységvizsgálat

270/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások elektronikus információbiztonságának felügyeletéről és a biztonsági eseményekkel kapcsolatos eljárásrendről

„...2. A hatóság hatásköre és feladatai 2. § (1) A Kormány az Ekertv. 6/B. § (3) bekezdése szerinti hatóságként (a továbbiakban: hatóság) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot jelöli ki...” Forrás: 270/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások elektronikus információbiztonságának felügyeletéről és a biztonsági eseményekkel kapcsolatos eljárásrendről; Nemzeti Jogszabálytár A Kormány 270/2018. (XII. 20.) Korm. rendelete az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások elektronikus információbiztonságának felügyeletéről és a biztonsági eseményekkel kapcsolatos eljárásrendről; Magyar Közlöny; 2018. évi 207. szám; 2018. december 20.; 35872-35876. oldalak (PDF)...

Részletek

760 ezer elektronikus személyit tiltottak le Észtországban váratlanul

„... mint kiderült, a kártyák jókora részének privát kulcsa gyorsan visszafejthető lehet a nyilvános kulcsuk ismeretében. Amennyiben például egy támadó félnek sikerül valamilyen módon leolvasni egy személyi igazolvány nyilvános kulcsát, akkor abból vissza tudja fejteni a kártyához tartozó privát kulcsot, ezután pedig az összes kormányzati rendszerben meg tudja személyesítenie a kártya tulajdonosát. ... A probléma csak azokat a személyi igazolványokat érinti, amelyeket 2014. október 16. és 2017. október 26. között állítottak ki. Bő 760 ezer kártyáról van szó, ami a lakosoknál lévő...

Részletek

Az elektronikus információbiztonsággal kapcsolatos változások a jogban

„A Kormány 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelete a kormányzati eseménykezelő központ és az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének, a biztonsági események műszaki vizsgálatának és a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól 17632-17638. oldalak ... A Kormány 186/2015. (VII. 13.) Korm. rendelete a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltató információbiztonsággal kapcsolatos feladatköréről 17638-17640. oldalak ... A Kormány 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelete az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú...

Részletek