Találat: szoftvertanúsítás

3/2018. (II. 21.) BM rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről

„...I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Hatály 1. § E rendelet hatálya a) a közfeladatot ellátó szervekre (a továbbiakban: szerv) és b) a szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftver (a továbbiakban: ISZ) megfelelőségét jogszabály szerint tanúsító szervezetek iratkezelési szoftvertanúsító tevékenységére terjed ki. 2. § (1) E rendelet rendelkezéseit a minősített adatok kezelését biztosító ISZ-ekre a külön jogszabályban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. (2) Az ISZ a maradandó értékű elektronikus iratok levéltári átadását külön jogszabályban foglaltak szerint biztosítja. (3) E rendelet rendelkezéseit az iratkezelési szoftvernek nem minősülő, iratnyilvántartási...

Részletek