Találat: társadalmi tőke

Vakság és rövidlátás

„A fejlett nyugati világ liberális demokráciáinak intézményei egyre nehezebben tudják kezelni a gyors technológiai fejlődéssel, a gazdaság elengedhetetlen szerkezeti átalakulásával, a demográfiai és migrációs folyamatok felgyorsulásával mindinkább súlyosbodó társadalmi problémákat. A tanulmány J. D. Vance: Hillbilly elégia: Egy család és egy kultúra válságának emlékirata című könyvének bemutatása kapcsán arra hívja fel a figyelmet, hogy a jól működő intézmények feltételezik, hogy az állampolgárok nem csupán a korszerű technika és szervezetek működtetésére képes kognitív készségekkel rendelkeznek. A témával foglalkozó közgazdasági elemzések szerint egyre fontosabbak...

Részletek

Új típusú, a hagyományostól eltérő város- és vidékfejlesztési módszerek Kőszegen

„A határ menti történelmi kisvárosban mostanában rendszeresen fordulnak meg komoly szakmai szervezetek vezetői, művészek, tudósok, közéleti személyiségek. Ez is bizonyítéka annak, hogy valami készül a településen. A kormány még az év elején döntött úgy, hogy támogatja a „Kreatív város – fenntartható vidék: új regionális fejlesztési stratégia Kőszeg város példáján” (KRAFT) elnevezésű projektet. Ez egy új típusú, a hagyományostól eltérő város- és vidékfejlesztési módszereken alapuló, különleges vállalkozásélénkítési elveket követő egyedülálló program. A KRAFT nagyon érdekelte a városban tegnap elő-adást tartott Navracsics Tibor külügyminisztert...

Részletek

Társadalmi kultúra és sikeresség az európai makrorégiókban

„A „Társadalmi kultúra és sikeresség az európai makrorégiókban” című disszertáció az európai nagytérségek közötti sikerességbeli különbségek közvetlen okokon túlmutató, társadalmi kultúrában rejlő magyarázatait keresi. A sikerességet egy, a dolgozatban részletesen közölt módszertannal kialakított, komplex mutatószámmal, a társadalmi kultúrát nagymintás, európai összehasonlítást lehetővé tévő adatbázisok nyers adatainak elemzésével kialakított változókkal közelíti. A magyarázó és független változók közötti kapcsolatot alkalmazott statisztikai eszközökkel és logikai-pszichológiai okfejtés útján teremti meg. A változókban rejlő információk strukturálása és a változók közötti statisztikai kapcsolatok kimutatása a korrelációszámítástól a faktorelemzésen...

Részletek