Találat: TARTINFO-rendszer

71/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról

„...2. A TARTINFO-rendszer 3. § (1) A személyügyi központ a) a tartalékállományba helyezett közszolgálati tisztviselő, hivatásos állomány tagja vagy rendelkezési állományú katona adatait, valamint b) a közigazgatási szerv által bejelentett üres álláshely adatait az a) és b) pont szerinti adatok nyilvántartására szolgáló informatikai rendszerben (a továbbiakban: TARTINFO-rendszer) tartja nyilván. (2) A TARTINFO-rendszer az (1) bekezdés szerinti feladat ellátása érdekében a következő funkciókra alkalmazható: a) a tartalékállományba helyezett adatainak rögzítése, módosítása, törlése; b) az üres vagy megüresedő álláshelyre alkalmas, tartalékállományba helyezett keresése; c)...

Részletek