Találat: települési statisztika

A települések infrastrukturális ellátottsága, 2017

„A kiadvány az energiaellátás, a vízellátás-csatornázás helyzetéről, a város- és községgazdálkodási szolgáltatásokról (a városi zöldterületek, a rendszeresen tisztított közterületek nagyságáról, a települési szilárd és folyékony hulladék kezeléséről), valamint az utak hossz- és területadatairól nyújt információt. Táblázatos formában és néhány soros elemzésben ismerteti a közműellátás helyzetének rövidebb időszakra visszanyúló változásait.” Forrás: A települések infrastrukturális ellátottsága, 2017; Központi Statisztikai Hivatal; 2018. november 9. Letöltés (PDF) Kapcsolódó anyagok Archívum Táblák (STADAT) – Idősoros éves adatok – Lakás, kommunális ellátás Táblák (STADAT) – Idősoros éves adatok...

Részletek

Magyarország településhálózata 1. Agglomerációk, településegyüttesek

„A Központi Statisztikai Hivatal kiadványsorozatot indít Magyarország településhálózata címmel. A sorozat célja, hogy bemutassa a különböző településtípusok, településcsoportok térhálózatban betöltött funkcióit, lakosságuk főbb jellemzőit, életkörülményeit. A 2014-ben megjelenő első kötet az agglomerációkkal, agglomerálódó térségekkel és a nagyvárosi településegyüttesekkel foglalkozik. A 2011. évi népszámlálás eredményeit felhasználva elvégeztük a területbeosztás felülvizsgálatával kapcsolatos számításokat ezzel is követve a hazai településszerkezetben zajló változásokat. Jelen kiadványunkban az e számítások eredményeit tükröző településstruktúrákat mutatjuk be, vizsgálva, hogy mennyiben változtak a nagy városaink körüli agglomerálódási folyamatok, milyen kapcsolatok fűzik...

Részletek