Találat: vadászati igazgatás

A magyar közigazgatás technikai-technológiai fejlesztése a XXI. század első két évtizedében

„...az értekezés tárgyát eredetileg a ,,magyar közigazgatás” modernizálási lehetőségeinek különböző vetületei képezték, azonban a kutatás előrehaladtával célszerűbbnek találtam egy dogmatikailag pontosabb, az eredeti célom eléréséhez alkalmasabb fogalmi körre, a technikai- technológiai fejlesztésekre kiterjeszteni vizsgálódásom körét. A közigazgatás vonatkozásában a technikai-technológiai fejlesztést – mint azt később részle- tesen kifejtem – a modernizálásnál szélesebb fogalomnak tekintem, amely magába foglalja a racionalizálás folyamatait és vívmányait is. Ily módon egy jóval szélesebb, komplexebb vizsgálati tárgyat kaptam. Az értekezésben tehát az ily módon értelmezett közigazgatási fejlesztések megvalósulását...

Részletek