Találat: városgazdaságtan

Regionális és városgazdaságtan

„A könyv célja, hogy az utóbbi években megújult nemzetközi ismeretanyag áttekintésével bemutassa a regionális és városgazdaságtan alapvető témaköreit, fogalmait és modelljeit. Elsősorban a felsőoktatás számára összeállított tankönyv, de kézikönyvként is használható kutatók és gyakorlati szakemberek számára. ... A könyv első része ‘Bevezetés a regionális és városgazdaságtanba’ címet viseli, amelyen belül 4 fejezet található. A tárgy fogalomrendszerét, szemléleti hátterét és felosztását követően a globalizációs folyamatok térbeliséghez kapcsolódó fontosabb vetületeit mutatom be, majd a lokalizáció alapkérdéseit. A városfejlődéssel kiemelten foglalkozok, mivel sokakat érint, a...

Részletek