Skip to main content
közigazgatási informatikaszakirodalom

A Finn Igazságügyi Minisztérium migrációja OpenOffice-ra, és annak tanulságai

Szerző: 2010. október 25.november 2nd, 2010One Comment

„A Finn Igazságügy Minisztérium (Ministry of Justice, Oikeusministeriö) Finnország egyik jelentős adminisztratív egysége. A Minisztériumnak hozzávetőlegesen 300 helyen vannak országszerte hivatalai, amelyet egy finn viszonylatban nagynak mondható IT infrastruktúra szolgál ki. Ehhez az infrastruktúrához tartozik mintegy 10 000 workstation, mely az irodai ügyintézést szolgálja. 2003-ban szükségessé vált az ezen a 10 000 számítógépen található irodai (Office) programcsomag migrálásának előkészítése.

Abban az időben ezeknek a gépeknek mintegy 70%-án IBM Lotus SmartSuite csomagot használtak, a maradékon pedig elsősorban Microsoft Office (Office 97-től Office 2003-ig). Miután 2003-ban felmerült a lehetősége annak, hogy az IBM befejezi a Lotus SmartSuite csomag fejlesztését, ezért a minisztérium megkezdte a migrálási alternatívák feltérképezését, és ezzel a munkával Martti Karjalainent bízták meg. Karjalainen, aki jelenleg a Minisztériumban dolgozik, mint chief systems analyst, két lehetséges migrálási verziót készített elő, az egyiket a Microsoft Office 2003 termékre, a másikat pedig OpenOffice.org megoldásra.
A migráció pontos megtervezése 2003-ban kezdődött, és a költségek és egyéb szempontok kiértékelése után a döntést a miniszter 2006. december 1-jén hozta meg, hogy az időközben 10 500 gépre nőtt irodai számítógép állományt 85%-ban OpenOffice.org-ra migrálják (Microsoft Windows XP operációs rendszeren), és parallelként 15%-ot MS Office 2003-ra.

Az eredmények: Kiderült, hogy az OpenOffice.org életképes alternatíva adott környezetben. 2006-ban, az migrációs alternatívák költségbecslése szerint a teljes MS Office-ra történő migráció költsége 6,7 millió euró volt, míg az OOo-ra való migrálás költsége 2,06 millió euró. Ez utóbbi költség nagyjából egyenletesen oszlik el a szükséges szoftverfejlesztések (0,7 M EUR), az átképzés (0,5 M EUR) és a konverziós-integrációs költségek (0,5 M EUR) között. A migráció gyakorlatilag 2007 során zajlott, és a migrációt követő tapasztalatgyűjtés 2011-ben zárul le.”

Forrás:
A Finn Igazságügyi Minisztérium migrációja OpenOffice-ra, és annak tanulságai, HUP, 2010. október 19.
Large-scale migration to an open source office suite: An innovation adoption
study in Finland
, Martti Karjalainen, 2010. október 15. (pdf)