Skip to main content
közigazgatás: magyar

Háttéranyag a magyar uniós elnökség programjához

Szerző: 2011. január 25.No Comments

„Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vezetői ezen a héten mutatják be a magyar uniós elnökség programját az Európai Parlament szakbizottságainak Brüsszelben… Az alábbiakban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által gondozott fenti területek kiemelt prioritásait összegezzük.

Távközlési prioritások

Stratégia – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésről szóló Europe2020 stratégia és annak egyik zászlóshajó kezdeményezése az Európai Digitális Menetrend tartalmazza azt az általános keretrendszert, amely meghatározza a magyar elnökség törekvéseit az elektronikus hírközlés területén. Az elnökség szorosan együtt kíván működni a Bizottsággal az Európai Digitális Menetrendben szereplő akciók megvalósításának nyomon követése és értékelése terén. Magyarország készen áll aktív szerepet vállalni a 2011 júniusában, Brüsszelben megrendezendő első Digitális Közgyűlésen.

Biztonság – A bizalom és biztonság kiemelten fontos szerepet tölt be Európa infokommunikációs napirendjén. A Bizottság által kidolgozott csomag alkotja a magyar elnökség programjának meghatározó részét. Magyarország tovább kívánja vinni az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) szabályozásáról szóló elképzeléseket a mandátum kiterjesztésével és az Ügynökség működésének modernizálásával kapcsolatban. A Tanács vizsgálni fogja a Bizottság Kritikus Információs Infrastruktúrák Védelmére (CIIP) vonatkozó javaslatait, amelyet előreláthatóan egy bizottsági közleményben hirdetnek ki még a magyar elnökségi félév folyamán.

Spektrum – Az általános keretszabályozás terén az első többéves rádióspektrum-politikai program (RSPP) jelent kiemelt jogalkotási prioritást a magyar elnökség idején. A szakpolitikai program a 2011-2015-ig terjedő időszakra vonatkozik és célja egy EU-szintű koordinált spektrumpolitika kialakítása a spektrumgazdálkodás hatékonyságának növelése, valamint a fogyasztók és vállalatok számára biztosítandó előnyök maximalizálása. A magyar elnökség jelentős előrelépést kíván elérni a jogalkotási javaslat elfogadási folyamatában, támogatja a koordinált EU álláspont kidolgozását a 2012-es ITU Rádiótávközlési Világértekezletre (WRC-12).”

Forrás:
Háttéranyag, Kormányzati Portál, 2011. január 25.