Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatika

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a költséghatékonyság javítása érdekében 2010. évben tett intézkedései

Szerző: 2011. február 6.No Comments

„Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a költséghatékonyság javítása érdekében 2010. évben tett intézkedései, azok hatása és rövid elemzése az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet 22. sz. mellékletének 18. pontja szerint.

A Magyar Telekom és a Miniszterelnöki Hivatal között létrejött keretszerződés alapján aláírásra került az új ágazati EKG szerződés, mely értelmében az ágazaton belül továbbra is ingyenes a telefon beszélgetés, illetve a díjak az MT korábbi szerződés feltételeivel azonos szolgáltatás nyújtására tett egyoldalas ajánlata alapján 8 %-kal alacsonyabbak lettek. Az SLA számítási képletében változtatást eszközöltünk, amely az ONYF szempontjából költséghatékonyabb számítást tesz lehetővé.

A Telenor Magyarország Zrt.-vel folytatott tárgyalások eredményeként, egyoldalú tarifacsökkentések hatására költségeink 25-30 %-át takarítottuk meg.
….
Szerződés felülvizsgálat és módosítás következtében az ügyfél támogatási szolgáltatás (Help-Desk), a végfelhasználói környezetben lévő informatikai, infokommunikációs eszközök karbantartása, javítása kikerültek a szerződéses szolgáltatások közül, illetve a megmaradó Help-Desk szolgáltatást belső erőforrással oldjuk meg. A fejlesztések végrehajtásához szükséges embernap ráfordításért járó díj 14 %-kal csökkent.

A bérleti szerződés keretében 2010. decemberében lejárt eszközök helyett, tároló és mentési rendszerek korszerűsítéséhez szükséges kapacitásokat szereztünk be. A beszerzés megindítása előtt számításokat végeztünk a kapacitások mind bérlet formájában, mint szállítási konstrukcióban történő megvásárlására vonatkozóan. Ennek eredményeként mind pénzügyi, mind ágazati stratégiai szempontok figyelembe vételével a legkedvezőbb beszerzési formák kertültek kiválasztásra. A kalkuláció alapján egyértelművé vált, hogy 3 éves futamidő esetén – a mainframe kapacitás bérlésével, illetve a többi beszerzendő kapacitás megvásárlásával – közel 124 millió forintos megtakarítás érhető el az ágazat számára.

A vevői minőségbiztosításra kötött vállalkozói szerződést felmondtuk, a továbbiakban a feladatot belső erőforrás bevonásával teljesítjük, ami megtakarítást jelent.

Az ágazatban használt IBM szoftver termékek további használata érdekében a közbeszerzési törvény előírásai alapján a közbeszerzési portálon található legolcsóbb ajánlattevővel írásbeli konzultációt lefolytatva rendeltük meg az ágazatban használt munkaállomásokra és szerverekre telepített IBM licencek éves felülvizsgálatát és a további bővítési igények kialakításához szükséges licenceket a 2011-es évre. Ágazati szinten ezáltal ~95 millió forint megtakarítás értünk el.

Az anyagok fénymásolása helyett a papírfelhasználás csökkentése érdekében szkennert használtunk. A használt nyomtatványok űrlapterjedelmét is csökkentettük.

2009. decemberétől lehetőséget biztosítottunk a NYENYI keretrendszer bevezetésével, valamennyi visszamenőleges időszakra vonatkozó adatszolgáltatás e-NYENYI rendszeren keresztül történő teljesítésére, aminek következtében minimálisra csökkentek a regisztrációs floppy lemezek kiadásából, valamint a beérkező floppy lemezek tárolásából adódó költségek.”

Forrás:
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a költséghatékonyság javítása érdekében 2010. évben tett intézkedései, Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, 2011. február 3. (pdf)