Skip to main content

Találat: költséghatékonyság

Kormányhatározat az Államreform Operatív Program 2011–2013. időszakra szóló akciótervéről

„A Kormány 1. az Államreform Operatív Program 2011–2013.évekre szóló akciótervét az 1.melléklet szerint állapítja meg; 2. a 2. mellékletben meghatározott projekteket az Államreform Operatív Program kiemelt projektjeiként nevesíti, és hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága a támogatási szerződést azokra megkösse; ... 1. melléklet az 1286/2012. (VIII. 9.) Korm. határozathoz Államreform Operatív Program I. Prioritás bemutatása – 1. prioritás: 1. Prioritás tartalma A prioritási tengely a közigazgatás három funkciója gyakorlásánál kíván javulást elérni: az ügyintézés tekintetében az...

Részletek

Nyereség és veszteség a nyílt adathozzáférés megvalósítása esetén

Az ausztrál tanulmány arra vállalkozik, hogy költséghatékonysági elemzés tárgyává tegye a közszektor információhoz való szabad hozzáférést. Az előnyök és hátrányok felmérése egyaránt vonatkozik a szervezetekre, a felhasználókra és a tágabb gazdasági környezetre. Valós szervezeti adatokat, idősorokat, használva a szerző képes volt modellezni a nyereséget és veszteséget a szabad hozzáférést biztosító döntés előtt és után. Továbbá sikerült modellezni a felhasználóknál jelentkező megtakarításokat és a tágabb gazdasági környezet számára jelentkező előnyöket. A tanulmány számos kormányzati szervezet adatait vizsgálja. Mindegyik szervezet esetében mások a költség/haszon...

Részletek

A Kormány határozata a 2012. évi költségvetési hiánycél tartását biztosító további feladatokról

„A 2012. évi hiánycél tartását biztosító intézkedésekről szóló 1334/2011. (X. 13.) Korm. határozatban foglaltak alapján született szükséges intézkedések végrehajtásán túl egy feladat- és intézmény-felülvizsgálati programra van szükség. A programnak ki kell terjednie a költségvetési szervekre és a többségi állami tulajdonú gazdálkodó szervezetekre egyaránt. A Kormány az ilyen irányú továbblépésről az alábbi határozatot hozza. A Kormány 1. a közfeladatellátás színvonalának javítása és a költséghatékony működés céljából szervezeti és feladatellátási felülvizsgálati programot indít el az államháztartás központi alrendszerében a költségvetési szervek, és a többségi...

Részletek

Újabb kiadáscsökkentés várható a közszférában

„A költségvetési szervekre és a többségi állami tulajdonú gazdálkodó szervezetekre vonatkozó feladat- és intézmény-felülvizsgálati programot indít a kormány. Az erről szóló, a 2012. évi költségvetési hiánycél tartását biztosító további feladatok címet viselő rendelet a keddi Magyar Közlönyben jelent meg. A kormányhatározat szerint a program célja a közfeladat-ellátás színvonalának javítása és a költséghatékony működés. A felülvizsgálathoz a nemzetgazdasági miniszter irányításával a Miniszterelnökséget vezető államtitkár, a közigazgatási és igazságügyi miniszter, valamint az ágazatért felelős miniszter részvételével november 10-ig munkabizottságokat kell létrehozni, valamint november 20-ig...

Részletek

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a költséghatékonyság javítása érdekében 2010. évben tett intézkedései

„Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a költséghatékonyság javítása érdekében 2010. évben tett intézkedései, azok hatása és rövid elemzése az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet 22. sz. mellékletének 18. pontja szerint. ... A Magyar Telekom és a Miniszterelnöki Hivatal között létrejött keretszerződés alapján aláírásra került az új ágazati EKG szerződés, mely értelmében az ágazaton belül továbbra is ingyenes a telefon beszélgetés, illetve a díjak az MT korábbi szerződés feltételeivel azonos szolgáltatás nyújtására tett egyoldalas ajánlata alapján 8 %-kal alacsonyabbak lettek. Az SLA számítási...

Részletek

Elsőbbségi szempontok a japán e-kormányzati fejlesztésekbe

A japán fejlesztések középpontjában a következők állnak: a használt platformok egységesítése, közös informatikai rendszer kialakítása a szervezetek adminisztratív funkciói (személyzeti ügyek, beszerzés stb.) számára, egységes dokumentumkezelő-rendszer felállítása,  jobb szolgáltatást nyújtó e-kormányzati portál létesítése. Forrás: Japan Reveals Key E-Govt Projects, Asia Pacific FutureGov, 2010. június 29.

Részletek