Skip to main content
közigazgatás: magyar

A kormányhivatallá alakulás folyamatában – Változás, eredményesség, együttműködés a közigazgatás területi szintjén

Szerző: 2011. február 27.No Comments

„A kormányhivatalok megyei keretekben történő megszervezése miatt – tekintettel arra is, hogy a közigazgatási hivatali, mint törzshivatali bázis mellett megyénkben 14 szakigazgatási szerv szervezeti integrációjára került sor – a szervezeti struktúra átláthatóbbá vált. A kormányhivatal a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekből (törzshivatal), valamint ágazati szakigazgatási szervekből áll. A kormányhivatalt kormánymegbízott, a hivatali szervezetet a főigazgató vezeti, aki a kormánymegbízott távolléte vagy akadályoztatása esetén a kormánymegbízott helyettese. A főigazgató munkáját általános helyettesként igazgató segíti.

Az egyszerűbb szervezeti struktúra mellett az új szervezeti kereteken kívül maradt szakigazgatási szervek tekintetében is erős jogosítványai vannak a kormányhivatalnak. A szervezeti integrációba nem tartozó, a központi államigazgatási szervek területi szerveiként működő szervek – többek között a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek, vízügyi igazgatóságok, megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok – is a kormányhivatal ellenőrzési és koordinációs jogkörébe tartoznak. A központi államigazgatási szervek területi szervei, valamint a rendvédelmi szervek feladataik ellátása során kötelesek egymással és a kormányhivatallal együttműködni. Az ellenőrzési és koordinációs jogkör jelentősége abban rejlik, hogy egyes, több szakigazgatási szerv feladatkörébe tartozó helyi probléma megoldására e szervek egy időben, összehangoltan mozgósíthatóak.
Megyénkben ilyen együttes fellépést igényel pl. a színesfém illegális gyűjtésével kapcsolatos környezetszennyezés (a színesfém égetés során történő kinyerése) megakadályozása, vagy a parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok, de a fogyasztóvédelem területén és egyéb területeken is szükséges lehet több szerv együttműködése.

A szervezeti integráció, valamint a funkcionális feladatok törzshivatalhoz történő telepítése lehetővé teszi az egységes elvek szerinti és költségtakarékos működést. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy pl. az ellenőrzések összehangoltan végezhetőek, amelynek következtében az ellenőrzött szervnek nem több téma- vagy célvizsgálathoz kell „hozzákészülnie”, hanem lehetővé válik az adott szerv egy időben történő több irányú ellenőrzése, az ellenőrzött és az ellenőrző számára is idő, és költségkímélő módon (pl. egy, és nem több gépjármű használatával). Így az ellenőrzött szerv működéséről átfogóbb kép alakulhat ki, az ellenőrzés pedig komplexebb módon tud segítséget nyújtani a jogszerű működéshez.
A funkcionális feladatok törzshivatalhoz telepítése számos egyszerűsítési, célszerűsítési, takarékos működéssel kapcsolatos lehetőséget kínál. A funkcionális feladatok elsősorban humán-erőforrás gazdálkodási, költségvetési gazdálkodási, pénzügyi, képviselettel kapcsolatos jogi, nemzetközi kapcsolatokból adódó, ellenőrzési, koordinációs, saját szervi működtetést szolgáló informatikai és informatikai rendszer fenntartási, kommunikációs feladatokat jelentenek.”

Forrás:
A kormányhivatallá alakulás folyamatában – Változás, eredményesség, együttműködés a közigazgatás területi szintjén 2011/1, Dr. Galambos Ildikó igazgató, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, Jegyző és Közigazgatás, Évfolyam: XIII. Lapszám: 1., 2011. február 25.