Skip to main content
jogközigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány 2011. II. félévi munkatervéről

Szerző: 2011. július 11.július 18th, 2011No Comments

A Kormány második féléves munkaterve

A kormányzati döntéshozatal nyáron sem szünetel, „a tempó marad”. Év végéig 164 törvényjavaslat, határozat és rendelet megalkotása szerepel a kabinet napirendjén, ezek között van a Széll Kálmán Terv végrehajtásával összefüggő döntések, 2012. évi költségvetés, illetve számos, az új alaptörvényhez kapcsolódó sarkalatos törvény megalkotása. A Magyar Közlöny július 7-i számában olvasható a kormány második félévre vonatkozó részletes munkaterve.
Júliusban az állatok védelméről szóló törvénymódosítási javaslat és az államtitkot vagy nemzetbiztonsági érdeket érintő beszerzések szabályairól szóló kormányrendelet-módosítás, illetve egy a közalkalmazottakat, egy az érettségi vizsga szabályait, egy az Útravaló Ösztöndíjprogramot és egy az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságát érintő kormányrendelet.

Augusztusban kerülhet a kormány elé többek között az új közoktatási törvény, illetve az elektronikus ügyintézésről, valamint a személyszállítási szolgáltatásról szóló törvények tervezete. Tárgyalni kezdi a kabinet a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2012. évi költségvetésről szóló törvény tervezetét. További lépések lesznek a Széll Kálmán Terv végrehajtására: az új közfoglalkoztatási rendszer kialakításához szükséges újabb döntések születnek, napirendre kerül a közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér mértékéről szóló kormányrendelet, illetve a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatások szabályozása is.

Igen intenzív szeptemberi döntéshozatal várható, 34 kiemelt témában. A munkaterv szerint ekkor kerül napirendre az új felsőoktatási törvény koncepciója, a nemzetiségek jogairól szóló törvénytervezet, az országgyűlési képviselőkről szóló javaslat, illetve az új Munka Törvénykönyv és az új duális szakképzés bevezetését megalapozó törvény. Újabb a hazai vállalkozások versenyképességét javítását megalapozó és egy adótörvények kerülnek a kormány elé. Ebben a hónapban foglalkoznak a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló törvény módosításával, az információ biztonság szabályairól szóló tervezettel is, és természetesen folytatódik a 2012. évi költségvetés tárgyalása.

Az október várhatóan ennél is sűrűbb lesz, 38 témát tűzött ki tárgyalásra a kormány, köztük a helyi önkormányzatokról szóló új törvényt, a szakképzési hozzájárulásról szóló tervezetet, a turizmusról szóló javaslatot. Napirenden lesz az egészségügyi, a közlekedési törvények módosítása, a lánctartozások csökkentése érdekében szükséges további intézkedések, és a kutatás-fejlesztés és innováció közgazdasági környezetét segítő egyes intézkedésekről szóló törvény. A kormány tárgyalni fogja a Szervezett Bűnözés elleni Koordinációs Központról szóló javaslatot is.

Novemberben a kormány 51 kiemelt témát tervez. Sorra kerül egyebek mellett a honvédség adatkezeléséről szóló törvénytervezet, a közszolgálati életpályák összehangolása miatt szükséges törvénymódosítások, a fogyasztóvédelemről szóló törvény módosítása, egyes szociális és gyermekvédelmi törvények módosítása, illetve a felnőttképzésről szóló tervezet. Tárgyalnak továbbá a nyugellátások és baleseti járadék 2012. januári emeléséről szóló kormányrendeletről, valamint a nemzetgazdaság biztonságos működéséről és védelmi felkészítéséről szóló törvényről.

Decemberben lehet a kabinet előtt a fegyvertörvény, a vízközmű szolgáltatásokról szóló törvény, a termőföldről és a Nemzeti Földalapról szóló tervezet, a választási eljárásról szóló törvény módosítása, illetve a Nemzeti Turisztikai Hivatal létrehozásáról szóló kormányrendelet. Döntés várható a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvény részletes szabályait megállapító kormányrendeletről.”

Forrás:
A Kormány második féléves munkaterve, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Kormányzati Kommunikációért Felelős Államtitkárság, 2011. július 8.
A Kormány 1236/2011. (VII. 7.) Korm. határozata a Kormány 2011. II. félévi munkatervéről, Magyar Közlöny, 2011. évi 77. szám, 2011. július 7., 22605-22613. oldalak (pdf)