Skip to main content

Találat: kormány

Az új kormány minisztereinek feladat- és hatáskörei

„ Megjelent a kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet a Magyar Közlönyben. A közlönyben minden feladatkörhöz további részletes leírás tartozik, ezek itt olvashatók. A miniszterelnök kabinetfőnöke, Rogán Antal a kormány 1. általános politikai koordinációért, 2. kormányzati kommunikációért, 3. turizmusért, 4. vendéglátásért, 5. e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős tagja. A miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely a kormány 1. anyakönyvi ügyekért, 2. állampolgársági ügyekért, 3. Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért, 4. európai uniós ügyek koordinációjáért, 5. építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért,...

Részletek

Törvényjavaslat egyes törvényeknek а kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról

„...Általános indokolás А Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvényhez kapcsolódóan az egyes miniszterek feladat- és hatáskörét а Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendeletben szabályozta. А Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (а továbbiakban: Statútum) 2014. június 6-án 22 órakor hatályba lépett. А Statútum szabályai több esetben az egyes miniszterek, valamint а Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendeletben (а továbbiakban: régi Statútum) szabályozott feladat- és hatásköröktől eltérően állapítják meg а...

Részletek

Szünetelt a kormányzati jogszabályalkotás január elején

„A CompLex Kiadó, a holland Wolters Kluwer csoport tagja Jogtárának adatai alapján 2012. január 20-ig egyetlen kormány által alkotott jogszabály, vagyis kormányrendelet sem jelent meg. Ilyen több mint másfél évtizede nem fordult elő: legutóbb 1995-ben, a Horn-kormány időszakában volt arra példa, hogy január közepéig nem alkotott jogszabályt a kormány. A korábbi évekhez képest tavaly is későn született meg az első kormányrendelet: 2011-ben január 12-én látott az első rendelet napvilágot (egy évvel korábban a távozó kormány 8-án adta ki első rendeletét) - tavaly...

Részletek

Miniszteri fluktuáció és intézményi változások Magyarországon 1990–2010

„A rendszerváltozás utáni első kormánytól (Antall-kormány) a Bajnai-kormányig vizsgálja az írás a 139 fő miniszter kinevezésének és elbocsátásának, illetve a 204 pozíció betöltésének dinamikáját. A politikai rendszer jellemzői, intézményi változásai eltérő miniszteri típusokat kívánnak, és e típusok elkülönülnek a kormányon belüli helyzetük, többek között fluktuációjuk szempontjából is. Az írás bemutatja, hogy a változó intézményi kontextus nyomán, a 20 év során eltérő arányban találunk politikus és szakértő minisztereket, és változatos kinevezésük és elbocsátásuk, lemondásuk mintázata is. A magyar kormányok az elmúlt húsz évben...

Részletek

A Kormány 2011. II. félévi munkatervéről

„A Kormány második féléves munkaterve A kormányzati döntéshozatal nyáron sem szünetel, „a tempó marad”. Év végéig 164 törvényjavaslat, határozat és rendelet megalkotása szerepel a kabinet napirendjén, ezek között van a Széll Kálmán Terv végrehajtásával összefüggő döntések, 2012. évi költségvetés, illetve számos, az új alaptörvényhez kapcsolódó sarkalatos törvény megalkotása. A Magyar Közlöny július 7-i számában olvasható a kormány második félévre vonatkozó részletes munkaterve. Júliusban az állatok védelméről szóló törvénymódosítási javaslat és az államtitkot vagy nemzetbiztonsági érdeket érintő beszerzések szabályairól szóló kormányrendelet-módosítás, illetve egy...

Részletek