Skip to main content
jogművelődés

Elmarasztalás szerzői jogok megsértése miatt

Szerző: 2011. július 23.No Comments

„Írásbeli figyelmeztetéssel megúszta Czupi Gyula könyvtárigazgató a szerzői jogok megsértését.
Mint az a legutóbbi közgyűlés polgármesteri beszámolójából kiderül, a Halis István Városi Könyvtár igazgatója Czupi Gyula – a törvényességi vizsgálatról szóló jelentésben foglalt szerzői jog megsértése miatt – fegyelmi büntetésnek nem minősülő írásbeli figyelmeztetésben részesült.

A rendkívül diszkréten kezelt ügy múlt év végén kezdte el borzolni a kedélyeket. Egy, a szellemi tulajdonjog érvényesítésében jártas ügyvédi iroda ugyanis kilenc kiadó jogi képviselőjeként eljárva, több mint kilencmillió forintos kártérítési igénnyel lépett föl. Véleményük szerint ugyanis a könyvtár az általa üzemeltetett internetes portálon jogellenes többszörözéssel kárt okozott az említett kiadóknak, mivel a könyvtár a szerzői jog jogosultjának engedélye nélkül irodalmi műveket, tankönyveket digitalizált és töltött fel az általa működtetett portálra.
Az ügyben információnk szerint a hivatalon belül vizsgálat is indult, amely megállapította a jogsértés megtörténtét, az intézmény dolgozói Czupi Gyula utasítására valóban végeztek jogellenes többszörözést, ezzel megsértették a szerzői jogról szóló törvény rendelkezéseit. A várost képviselő ügyvédi iroda a jogalap tekintetében nem vitatta a kiadók követelését, de a kilencmilliós kártérítést és a 3,7 milliós kapcsolódó költségeket megalapozatlannak tartotta.
A kártérítési igényként mintegy 2,3 millió forintot tartott elfogadhatónak, míg felmerülő jogi költségként, közel ugyanekkora összegben tudtak megállapodni.

Mivel a jogvitában résztvevők hajlottak a megegyezésre, a könyvtár törvénybe ütköző tevékenysége négy és fél millióba került a városnak, amit a könyvtárnak kellett kifizetnie.”

Forrás:
Czupi négy és félmilliós tévedése, Kanizsa Újság, 2011. július 7.
(MATISZ és KIT hírlevél nyomán)