Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatika

Jóri András adatvédelmi biztos elrendelte a Szociális Konzultáció 2011 kérdőívein szereplő személyes adatok törlését

Szerző: 2011. augusztus 20.One Comment

„Határozatban rendelte el a jogellenes adatkezelés miatt Jóri András adatvédelmi biztos a Szociális Konzultáció 2011 kérdőívein szereplő személyes adatok törlését. Emellett megtiltotta a kapcsolattartás céljára szolgáló adatokból képzett adatbázis (Nemzeti Konzultációs Nyilvántartás) létrehozását, az azzal kapcsolatos jogellenes adatkezelést és -feldolgozást.

Júniusi állásfoglalásában a biztos megállapította, hogy a Szociális Konzultáció 2011 kérdőívei megszemélyesítettek, feldolgozásukkor politikai vélemény körébe sorolható különleges adatok kezelése valósul meg. A hozzájáruló nyilatkozat az adatvédelmi törvény előírásait sérti.

Az állampolgárok véleményének megismerése a magyar jogban közvélemény-kutatásnak minősül, amelynek adatkezelési szabályait külön törvény határozza meg. A Szociális Konzultáció 2011 kapcsán választott jogi konstrukció alkalmazása miatt a törvényben meghatározott garanciák, a teljes anonimitás követelménye, az érintett véleménye és név- és lakcímadatai összekapcsolásának tilalma nem érvényesül.

A kérdőív felső részén található vonalkód a kérdőívet egyedivé, személyhez kapcsolhatóvá teszi, a véleményre vonatkozó adatok összekapcsolhatók a személyazonosító adatokkal. Az adatvédelmi törvény megkívánta garanciák más tekintetben sem érvényesülnek. A lapokon az adatkezelés feltételeiről szóló tájékoztatás hiányos, és nem felel meg a törvény előírásainak. A hozzájáruló nyilatkozat olyan adatkezelést is megenged, amely súlyosan sértené az érintettek jogait, az adatkezelés lényegi kérdéseiben szinte korlátlan lehetőséget ad az adatkezelő számára.

A biztos június elején felszólította a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát a személyes adatok jogellenes kezelésének megszüntetésére, egyúttal felhívta az adatkezelő figyelmét arra, hogy a kérdőívek kizárólag olyan formában rögzíthetők, amely nem tartalmazza a nevet, lakcímet, vonalkódokat, az aláírás rovatot és e-mail cím rovatot. Ezen túlmenően a visszaérkezett kérdőívek, tehát a Szociális Konzultáció 2011 keretében kezelt összes személyes adat haladéktalanul megsemmisítendő.

Az adatvédelmi biztos júniusi állásfoglalásának a KEK KH nem tett maradéktalanul eleget, így továbbra is fennáll annak a lehetősége, hogy a személyazonosító adatokat és a véleményeket a jövőben összekapcsolják. Ezért a biztos közigazgatási hatósági eljárást indított, amelynek eredményeként határozatban rendelte el a kérdőívek személyes adatainak törlését, és tiltotta meg a kapcsolattartás céljára szolgáló személyes adatokból képzett adatbázis létrehozását. A határozat felülvizsgálatát a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni.”

Forrás:
Jóri András határozata a Szociális Konzultáció 2011 adatkezeléséről, Jogi Fórum, 2011. augusztus 17.