Skip to main content

Találat: országgyűlési biztosok

Két szószólója lesz az országnak

„A jövő nemzedékek, illetve a nemzetiségi jogok szószólója címet viselhetné az ombudsman két helyettese egy csütörtökön benyújtott fideszes törvénymódosító javaslat szerint. Gulyás Gergely fideszes képviselő indítványa szerint az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese "a jövő nemzedékek szószólója", a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelméért felelős helyettes pedig "a nemzetiségi jogok szószólója" címet viselhetné a jövőben. A Fidesz országgyűlési képviselőjének indoklása szerint ezekkel az elnevezésekkel a helyettesek a nagyobb társadalmi közegben is megismerhető, megjegyezhető címet viselhetnének, ami elősegíti az...

Részletek

84 millió az Alapvető Jogok Biztosának IT-rendszerére

„Az Országgyűlési Biztos Hivatala (OBH) 2009 tavaszán nyújtott be projektjavaslatot az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) pályázata alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez annak érdekében, hogy a Hivatal ügyfélbarátabb, rugalmasabb módon, a XXI. század technikai-technológiai lehetőségeit hatékonyabban kihasználva végezhesse alaptevékenységét. A projektet később EKOP kiemelt projektként határozták meg. A kiadott közlemény szerint a 2011. április 18-án elfogadott új Alaptörvény 2012. január 1-i hatállyal átalakította az Országgyűlési Biztos Hivatalát, annak addigi szervezetét, feladat- és hatáskörét, ezért az adatvédelmi nyilvántartás fejlesztéséhez kapcsolódó projektelem esetében szükségessé...

Részletek

Naponta tíz panasz érkezik – Népszámlálás 2011

„Naponta mintegy tíz panasz érkezik az idei népszámlálás kapcsán Jóri András, volt adatvédelmi biztoshoz. A legtöbben az anonimitás ügyét firtatják – mondta el a Megbeszéljükben a szakember. Jóri András elmondása szerint bár nincs név a kérdőíveken, sokan felvetik, hogy a lakással illetve a születési év, nap, hónappal bárki beazonosítható, vagy mondjuk egy település polgármestere is könnyen nem lesz anonim, hiszen abból csak egy van. Az, hogy nem szerepel név a kérdőíveken, ez Európában egyébként ritkaság – mondta Jóri András. még abban a...

Részletek

„Adatvédelmi biztos: 1995 – 2011” konferencia

„Meghívó Az adatvédelmi biztos 2011. szeptember 28-án az „Információszabadság napja” alkalmából „Adatvédelmi biztos: 1995 - 2011” címmel konferenciát szervez. Tekintettel arra, hogy a módosuló magyar adatvédelmi szabályozás értelmében az adatvédelmi biztos intézménye 2011. december 31-én megszűnik, a biztos és a meghívott előadók e konferencia keretében tekintenek vissza az adatvédelmi biztosi intézmény 16 éves múltjára, idézik fel a legfontosabb eredményeket, összegzik a tapasztalatokat. Az előadók között köszönthetjük többek között dr. Majtényi László és dr. Péterfalvi Attila urakat, mint korábbi adatvédelmi biztosokat, valamint dr....

Részletek

Perel az adatvédelmi ombudsman

„Jóri András szerint az adatvédelmi biztos olyan jogvédő intézmény élén áll, amelynek a szakmai konfliktusokat szükségszerűen vállalnia kell. Az adatvédelmi ombudsmannal készített, a nol.hu-n vasárnap közölt interjúban Jóri András beszél arról is, hogy az nemzeti konzultáció kapcsán személyiségi jogi perekre készül. A biztos az interjúban azt mondja: nemzetközi szinten is azt tapasztalja, hogy amikor valaki ezt a feladatot jól végzi, gyakran ütközik a kormányzattal. Szerinte közte és a kabinet között az jogi természetű konfliktus, hogy a kormány milyen feltételekkel folytathat nemzeti konzultációt....

Részletek

Megtámadják az ombudsman határozatát

„A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) kezdeményezi a szociális konzultációval kapcsolatban született adatvédelmi biztosi határozat bírósági felülvizsgálatát. A KEK KH sajtóirodája közleményében azt írta, hogy "a hivatal ismét visszautasítja az állami nyilvántartások jogszerű kezelésével összefüggő közbizalom megingatását célzó kijelentéseket". Kifejtik, hogy a KEK KH-nak, mint központi közigazgatási szervnek és mint a legjelentősebb állami nyilvántartások adatkezelőjének a tevékenységére az adatvédelmi biztos kiemelt figyelmet fordított; olyannyira, hogy az ombudsman éves jelentésében a kiemelt adatkezelők fejezetében a KEK KH nevesítve, önálló pontban...

Részletek

Jóri András adatvédelmi biztos elrendelte a Szociális Konzultáció 2011 kérdőívein szereplő személyes adatok törlését

„Határozatban rendelte el a jogellenes adatkezelés miatt Jóri András adatvédelmi biztos a Szociális Konzultáció 2011 kérdőívein szereplő személyes adatok törlését. Emellett megtiltotta a kapcsolattartás céljára szolgáló adatokból képzett adatbázis (Nemzeti Konzultációs Nyilvántartás) létrehozását, az azzal kapcsolatos jogellenes adatkezelést és -feldolgozást. Júniusi állásfoglalásában a biztos megállapította, hogy a Szociális Konzultáció 2011 kérdőívei megszemélyesítettek, feldolgozásukkor politikai vélemény körébe sorolható különleges adatok kezelése valósul meg. A hozzájáruló nyilatkozat az adatvédelmi törvény előírásait sérti. Az állampolgárok véleményének megismerése a magyar jogban közvélemény-kutatásnak minősül, amelynek adatkezelési szabályait...

Részletek

Interjú Dr. Jóri Andrással

„Az új Alkotmány előkészítése során véleményt küldött az Alkotmány-előkészítő eseti bizottságnak, amelyben egy alternatív koncepcióként vázolta az információs biztos intézményét. Mi lett volna (sajnos így feltételes módban) ennek az intézménynek a lényege és miért lenne jelentős a bevezetése? A lényeg az volt, hogy végezzük el a két fontos változtatást: kapjon a biztos bírságolási jogkört, és válasszuk le az ombudsman-intézményről. (Fontos kiemelni: az adatvédelmi biztos kezdettől nem ombudsman-intézmény. Ugyanis nem minden parlamenti biztos ombudsman: az ombudsmannak például soha nincsenek hatósági hatáskörei, ám ez...

Részletek
Page 1 of 3 1 2 3