Találat: jó közigazgatás

Közigazgatási hatósági eljárás (a Képviselői Információs Szolgálat háttéranyaga)

„A Kormány a T/12233. számon nyújtotta be az általános közigazgatási rendtartással összefüggő törvényjavaslatát. Az Infojegyzet a közigazgatási hatósági eljárás alapfogalmait, szabályozásának történetét és a hatályos szabályozás főbb pontjait tekinti át.” Forrás: Közigazgatási hatósági eljárás; Képviselői Információs Szolgálat, Országgyűlés; Infojegyzet, 2016/48; 2016. október 6. (pdf)

Részletek

Az Európa Tanács jó közigazgatásról szóló ajánlásának magyar szövegéhez

„Az Európa Tanács olyan területeken fogalmazza meg ajánlásait, amelyekre vonatkozóan a tagállamok „közös politika” követésében állapodtak meg. Ezek az ajánlások nem bírnak jogi kötőerővel a tagállamok számára, ugyanakkor a „Miniszteri Bizottság felkérheti a tagállamok kormányait, szolgáltassanak információt az ajánlásokkal összefüggésben az általuk foganatosított intézkedésekről”. Az Európa Tanács az utóbbi évtizedekben több közigazgatási, illetve közigazgatási eljárásjogi tárgyú ajánlást fogalmazott meg. Az Emberi Jogok Európai Bírósága is számos döntésében foglalkozott a közigazgatáshoz, általában a közhatalom gyakorlásához kapcsolódó kérdésekkel, amely gyakorlat ma már esetjogi tanulmányokban...

Részletek

A jó közigazgatás. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága CM/Rec(2007)7. számú ajánlása és függeléke

„...a tagállamok kormányainak azt ajánljuk, hogy – a jog uralmának elvei és a demokrácia keretei között segítsék elő a jó közigazgatást; – segítsék elő a jó közigazgatást a közhivatalok megszervezésén és működtetésén keresztül, biztosítva a hatékonyságot, a célszerűséget és a szolgáltatások értékarányosságát. ezek az elvek azt kívánják, hogy a tagállamok: – biztosítsák a célok megfogalmazását és a teljesítménymutatók alkalmazását, hogy rendszeresen ellenőrizzék és mérjék e céloknak a közigazgatási hatóságok és a közhivatalnokok általi megvalósulását; – késztessék a közhivatalokat arra, hogy a jog...

Részletek