közigazgatás: magyar

Zala Megyei Kormányhivatal: célok, tervek, eredmények

Szerző: 2011. szeptember 17.No Comments

„Bemutatkozott az új hivatal Nagykanizsán. A centralizált rendszer létrejöttével a feladatok egy kézbe kerülnek, ezzel könnyebbé válhat a városunkban élők munkája. Erről és a kormányhivatal felépítéséről, céljáról beszélt Rigó Csaba kormánymegbízott és Dr. Sifter Rózsa főigazgató a Vasemberház Dísztermében megrendezett vállalkozói fórummal egybekötött konzultáción.

A közigazgatásban elsőként indult el a változás, a végcélja pedig az, hogy olcsóbb és hatékonyabb legyen az ügyek intézése, az állampolgároknak kevesebbet kelljen utazni és idegeskedni, megkönnyítse az eligazodást a hatósági ügyekben. A program teljes kiépítése 2013 őszéig fog tartani. A fő értékek, amelyeket szem előtt tartanak az ésszerűség, a hatékonyság, a pontosság, az átlátható közigazgatás, amely egyértelmű, precíz és barátságos. A kormányablakok (Integrált Ügyfélszolgálati Irodák) eddigi munkájáról jó véleménnyel vannak a választópolgárok. A hatékonyságot a számok tanúsítják, melyek a jövőbeni sikerességet is előfeltételezik, ugyanis több mint tizenegyezer ügyfél vette eddig igénybe a rendszer szolgáltatásait a januári nyitás óta, több mint tizenkétezer-ötszáz ügyük volt, amiből huszonhat volt sikertelen. Ezen sikertelenségek oka a technikai problémáknak tudhatók be.

A folyamat 2010. augusztus végén indult, a kormány megyei és fővárosi közigazgatási helyeket állított fel. Az országban huszonkilenc kormányablak nyílt, ebből Zala megyében kettő található, egy Zalaegerszegen és egy Nagykanizsán. Továbbá elkezdődött a megyei önkormányzatok intézmény fenntartási feladatainak az átvétele, mely január elsejétől lép majd életbe. 2013 januárjában állítják fel a járási hivatalokat. 2012. június 30-ra eldől az is, hogy hol lesznek a járáshatárok, melyik település hova tartozik, ez le fogja fedni az egész megyét. A kormányablak munkája pedig 2013. december 31-re ki kell, hogy bővüljön.
A kormányhivatal önálló költségvetési szerv, nem azonos a kormányablakkal. Utóbbi az ügyfélszolgálat előbbi pedig a szervezet. Kormányhivatalból húsz jött létre (a fővárosi + a tizenkilenc megyei). A kormányhivatal feladata a kormányzati célok maximális képviselete. Feladatkörükbe tartozik még a koordináció minden területi államigazgatási szerv felett. Kötelessége az önkormányzatokkal való együttműködés. Véleményezési joguk is van a létszámot és a költségvetést illetően. A felépítését tekintve, háromszintű vezetés van. A kormánymegbízott feladata, a kormányzati célokat képviselni és megvalósítani. A vezetés körül a százötven fős törzshivatal található, melynek főosztályai a volt közigazgatási hivatalok főosztályai.”

Forrás:
Zala Megyei Kormányhivatal: célok, tervek, eredmények, Varga Mónika, Kanizsa Újság, 2011. szeptember 15.