Skip to main content
közigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány 1004/2012. (I. 11.) Korm. határozata a kormányzati létszámcsökkentésről

Szerző: 2012. január 11.No Comments

„1. A Kormány a mellékletben felsorolt költségvetési szerveknél az ott meghatározott mértékű létszámcsökkentés végrehajtását rendeli el. A költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője a mellékletben foglaltakhoz képest magasabb mértékű létszámcsökkentést is elrendelhet.
Felelős: fejezetet irányító szervek vezetői érintett költségvetési szervek vezetői
Határidő: a felmentések kezdőnapja: legkésőbb 2012. január 18.
a Külügyminisztérium fejezet esetében a mellékletben meghatározott létszám 50 százaléka tekintetében legkésőbb 2012. január 18., a további 50 százalék tekintetében 2013. január 18.

6. A Kormány a létszámleépítéshez kapcsolódóan az elbocsátottakat támogató rendszer létrehozása érdekében – külön Intézkedési Terv alapján – Karrier Híd Program indítását rendeli el.

Melléklet az 1004/2012. (I. 11.) Korm. határozathoz
Fejezet / költségvetési szerv             Létszámcsökkentés (álláshelyek száma)
KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatás 83
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 35
Nemzeti Közigazgatási Intézet 14
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 37
Igazságügyi Szakértői Kutató Intézetek 47
Nemzeti Államigazgatási Központ 128
Fõvárosi és megyei kormányhivatalok 2343
ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati Központ 7
Közpolitikai Kutatások Intézete 5
Balassi Intézet 14
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata 54
Wekerle Sándor Alapkezelő 52
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 7
ÖSSZESEN 2826

MINISZTERELNÖKSÉG
Miniszterelnökség igazgatás 19
ÖSSZESEN 19

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatás 63
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 188
Földmérési és Távérzékelési Intézet 35
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172
Országos Meteorológiai Szolgálat 34
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (jogutód szervei, Belügyminisztérium fejezettel közösen) 14
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség és a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek 236
ÖSSZESEN 742

BELÜGYMINISZTÉRIUM
Belügyminisztérium fejezet 200
ÖSSZESEN 200

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatás 14
Nemzeti Innovációs Hivatal 6
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 53
Magyar Államkincstár 243
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 21
Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 8
Nemzeti Külgazdasági Hivatal 5
ÖSSZESEN 350

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 577
ÖSSZESEN 577

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatás 54
Országos Atomenergia Hivatal 58
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Magyar Energia Hivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság 19
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 22
Közlekedésbiztonsági Szervezet 3
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 12
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 106
Közreműködő Szervezetek 119
ÖSSZESEN 393

KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
Külügyminisztérium fejezet 279
ÖSSZESEN 279

UNIÓS FEJLESZTÉSEK
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 39
ÖSSZESEN 39

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM
Nemzeti Erőforrás Minisztérium igazgatás 43
Egyéb kulturális intézmények 110
Egyéb oktatási intézmények 31
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 25
Gyógyító-megelőző ellátás országos intézetei (ebben Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet) 67
Közgyűjtemények 32
Művészeti intézmények 227
Nemzeti Sport Intézet 17
Nemzeti Sportközpontok 103
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 70
Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei 167
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 11
ÖSSZESEN 903

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
Központi Statisztikai Hivatal 70
ÖSSZESEN 70

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és szervei 162
ÖSSZESEN 162

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
Országos Egészségbiztosítási Pénztár 159
ÖSSZESEN 159”

Forrás:
A Kormány 1004/2012. (I. 11.) Korm. határozata a kormányzati létszámcsökkentésről, Magyar Közlöny, 2012. évi 3. szám, 2012. január 11., 401-403. oldalak (pdf)