informatika

Kérdések a pécsi rendszerösszeomlás körül

Szerző: 2012. február 6.No Comments

„… a múlt héten egy karbantartási folyamat miatt összeomlott a pécsi egyetem informatikai rendszere, és ennek következtében egy viszonylag kritikus időszakban – az előző félév lezárása, illetve a következő félév megszervezésének napjaiban – gyakorlatilag a teljes ügyintézés megbénult (helyi tapasztalataink szerint a most már teljes mértékben az informatikai rendszertől függő ügyintézők ez idő alatt jószerivel semmit nem tudtak dolgozni, kávézással töltötték az időt).

Értesüléseink szerint a legnagyobb problémát a levelezőrendszer leállása okozta, mivel az adott időszakban küldött levelek nem érkeztek meg, illetve ezekről nem készültek mentések sem. Hogy ilyesmi előfordulhatott, az köszönhető egyrészt egy olyan központi rendszer kialakításának (a PTE 2010-ben állt át a korábbi, többféle rendszerről az Exchange-re), mely önmagában sem jónak, sem rossznak nem minősíthető, viszont a centralizált működtetés következtében erős függés jött létre, ami azzal járt – mint a jelen esetben –, hogy ha az informatikai rendszerbe nincs beépítve egy megbízható és széles körű backup, vagyis biztonsági mentés, akkor egy, a mostanihoz hasonló rendszerösszeomlás komoly adatvesztéssel járhat.

Még egy nagyon fontos részletet kell felidézni, talán a leglényegesebbet, ami arra utal, hogy – talán pénzügyi okokból – komoly hiányosságok voltak, vannak a backup-rendszerben. Csillik László ugyanis elmondta, hogy az egyetemnek alapvetően korszerű infrastruktúrája van, a mostanihoz hasonló hiba ritkán fordul elő, de a PTE-nek szűkös forrásai okán eddig nem volt pénze biztonsági szerver- és tárolórendszer vásárlására és üzembe helyezésére. E 120-140 millió forintos beruházásra a természettudományi kutatóközpont építésével párhuzamosan, fél éven belül sor kerül, módot adva a teljes körű mentésre, az ilyen nagyságú intézmények működésére jellemző hatalmas adatállomány védelmére. Az informatikai igazgató kitért rá, hogy a szerverhiba okai mellett vizsgálják munkatársak felelősségét is. Felmerült ugyanis, hogy a kisebb rendszereket érintően többen elmulasztották bizonyos dokumentumok kötelező mentésének gyakorlatát.”

Forrás:
Kérdések a pécsi rendszerösszeomlás körül, Dajkó Pál, IT café, 2012. február 3.