Skip to main content
közigazgatási informatika

84 millió az Alapvető Jogok Biztosának IT-rendszerére

Szerző: 2012. március 15.No Comments

„Az Országgyűlési Biztos Hivatala (OBH) 2009 tavaszán nyújtott be projektjavaslatot az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) pályázata alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez annak érdekében, hogy a Hivatal ügyfélbarátabb, rugalmasabb módon, a XXI. század technikai-technológiai lehetőségeit hatékonyabban kihasználva végezhesse alaptevékenységét. A projektet később EKOP kiemelt projektként határozták meg.

A kiadott közlemény szerint a 2011. április 18-án elfogadott új Alaptörvény 2012. január 1-i hatállyal átalakította az Országgyűlési Biztos Hivatalát, annak addigi szervezetét, feladat- és hatáskörét, ezért az adatvédelmi nyilvántartás fejlesztéséhez kapcsolódó projektelem esetében szükségessé vált az EKOP kiemelt projektjavaslat célrendszerének és tartalmának módosítása.

Az OBH webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és adatbázis alapú nyilvántartásainak fejlesztése” című projekt végső struktúrája 2011 őszén megkapta a megállapított támogatási összeget, 84.521.245 forintot, amelynek finanszírozását az EKOP 1. és 3. prioritása biztosítja. A projekt célja a hivatali ügyintézés hatékonyságának növelése, az állampolgároknak nyújtott komplex szolgáltatások bővítése. Egységes, felhasználóbarát, megnövelt szolgáltatási tartalmú holnapstruktúra készül, a megfelelő informatikai háttér kialakításával létrejönnek az információszolgáltatást segítő adatbázisok, és azok webes kapcsolatai, valamint új alapokra kerül a könyvtármenedzsment. Cél továbbá a hivatali ügykezelési workflow rendszer felépítése, azaz létrejön egy olyan szisztéma, amelynek révén rövidül az ügyintézés ideje, gyorsabban és minden esetben az érintetthez jutnak el a megfelelő információk és mindez a hatékonyság növekedését eredményezi.

Az alapvető jogok hatékony, egységes szemléletű és legteljesebb védelmével kapcsolatos feladatokat január elsejétől az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala látja el. Az AJBH mint projektgazda 2012. január 1-én kezdte meg az EKOP projekt végrehajtását, és várhatóan 2012. szeptember 30-án fejezi be.”

Forrás:
84 millió az Alapvető Jogok Biztosának IT-rendszerére, SG.hu, 2012. március 12.
EKOP-1.1.9 – Az OBH Webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és az adatvédelmi nyilvántartásának fejlesztése, NFÜ, 2011. május 30., 2010. december 22.