közigazgatás: magyar

Ülésezett a Békés Megyei Államigazgatási Kollégium

Szerző: 2012. április 3.No Comments

„Erdős Norbert, országgyűlési képviselő, kormánymegbízott, a Békés Megyei Államigazgatási Kollégium elnöke vezetésével ülésezett a Békés Megyei Államigazgatási Kollégium. Az ülésen a területi államigazgatás aktuális kérdéseit vitatták meg.

Az államigazgatási kollégium fontos feladat- és hatáskörrel rendelkezik az államigazgatási feladatok területi végrehajtását, a területi informatikai kapcsolatok működtetését, valamint az államigazgatás területén megvalósuló képzési és továbbképzési tevékenységet illetően, következésképp a kollégium munkája és döntései a megyei közigazgatás fejlesztését, közvetve a lakosság életminőségének javítását szolgálják.

Pontosan egy évvel a megalakulását követően tartott ülést a Békés Megyei államigazgatási Kollégium. Erdős Norbert, a kollégium elnöke köszöntőjében először arról szólt, hogy megalakulásakor a Békés Megyei Államigazgatási Kollégium működése céljainak a kormány több ágazatot érintő döntéseinek végrehajtását, a közigazgatás korszerűsítésére vonatkozó javaslatok kidolgozását és számos más, a területi államigazgatási szervek működésének összehangolását jelentő feladat ellátását tűzte ki. Egy év elteltével időszerű és szükséges a visszatekintés. Az elmúlt években a közigazgatás rangját különböző érdekcsoportok, különböző szempontok és okok miatt lejáratták. Egy állam nem működhet kiművelt köztisztviselők, kormánytisztviselők nélkül. Ezt felismerve a kormány fontos célként tűzte ki a közigazgatás rangjának visszaállítását. Ezt a rangot a közigazgatás elsősorban az állampolgárok ügyeinek pontos és szakszerű intézésével szerezheti vissza. A szakszerű ügyintézéshez vezető út egyik eleme a közigazgatási eljárások egyszerűbbé tétele, a „jó állam” megteremtése.

Erdős Norbert leszögezte, hogy A „jó állam” átlátható, kiszámítható és stabil. Akkor átlátható az állam, ha szabályozása egyszerű és átlátható intézményrendszert működtet. Az állam akkor kiszámítható és stabil, ha munkájuk és a mindenkori hatalom iránt elkötelezett, jól képzett közszolgák, rendíthetetlenül, valóban a köz szolgálatában végzik tevékenységüket. Mindezek eredményeképp erős, stabil területi kormányzati szint jön létre, amivel teljessé válik a „jó állam” megvalósítása. Ha az állampolgárok megtapasztalják ennek a változásnak, de még inkább: ennek a lehetőségnek az előnyeit, ez fogja igazából megadni, visszaállítani a közigazgatás rangját. A közigazgatásban dolgozóknak nincs más feladatuk, kötelességük, mint vezetni, intézni ennek a változásnak a forradalmát.

Az ülés további részében a kollégiumi ülés résztvevői elfogadták a kollégium 2011. évi munkájáról szóló beszámolót, valamint jóváhagyták a testület 2012. évre szóló munkatervét. Utolsó előadóként Schreiber Gabriella, a Békés Megyei Kormányhivatal Ügyfélszolgálati Osztály vezetője adott tájékoztatást a Békés Megyei Integrált Ügyfélszolgálat (kormányablak) működésének éves tapasztalatairól és a további feladatbővülés lehetőségeiről.”

Forrás:
Ülésezett a Békés Megyei Államigazgatási Kollégium, Békés Megyei Kormányhivatal, 2012. március 30.