közigazgatási informatika

A magyar elektronikus közigazgatási alkalmazások információbiztonsági megoldásai

Szerző: 2012. április 19.No Comments

„…Kutatásom célja, hogy az elektronikus közigazgatás területére olyan alkalmazásfejlesztési keretet és követelményrendszert alkossak, melynek felhasználásával az ilyen szolgáltatások biztonsági szintje jelentősen növelhető. Mindezek alapján a felmerült nemzetbiztonsági kockázatok nagymértékben csökkenthetők. A terület tudományos jelentősége, hogy az alkalmazásfejlesztés biztonsági aspektusának számos területe kevéssé kidolgozott, sem a megrendelők, sem a fejlesztők számára nem áll rendelkezésre olyan, a gyakorlatban is hasznosítható eljárásrend, melynek felhasználásával mérhető módon is javítható az alkalmazások biztonsága. Célomat az iparági szabványok és jógyakorlatok (best practice, azaz széles körű tapasztalaton alapuló, több szervezetnél is sikeresen bevált gyakorlat) felhasználásával és továbbfejlesztésével, valamint az elektronikus közigazgatás védelmi igényeihez történő hozzáigazításával kívánom elérni. Az elektronikus közigazgatási szolgáltatások biztonsági szintje számos módon növelhető, értekezésemben azonban egyetlen specifikus területre koncentrálok, ez pedig a szolgáltatások mögött álló alkalmazások biztonsági kérdése. A kutatási területek kiválasztásánál azokra a részfeladatokra koncentrálok, melyek világszerte kidolgozatlan és megoldatlan problémaként jelentkeznek a közigazgatási szektorban….”

Forrás:
A magyar elektronikus közigazgatási alkalmazások információbiztonsági megoldásai, Krasznay Csaba, Doktori (PhD) értekezés, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Katonai Műszaki Doktori Iskola, 2011/2012. (pdf)