közigazgatás: magyar

Elbocsátások jönnek a járási központokban?

Szerző: 2012. május 20.No Comments

„A kormányzati narratívával ellentétben akár létszámleépítéssel is járhat a járási rendszer kialakítása − mondták a Napi Gazdaság körkérdésére a szegedi polgármesteri hivatal sajtóosztályán.

Az új struktúra felállásával és a „hatáskörök vesztésének arányában mindenképpen létszámleépítésre” lehet számítani. Debrecenben óvatosabban fogalmaztak a humán erőforrás várható alakulásáról. Szekeres Antal jegyző elmondta, hogy a foglalkoztatottak száma a feladatellátáshoz igazodik, ennek megfelelően a módosítások érintik ugyan a hivatalok létszámát, ugyanakkor ez nem létszámleépítést, hanem egyes szakemberek, foglalkoztatottak más szervnél való alkalmazását jelenthetik a gyakorlatban. A parlamentben hétfőn elfogadott módosító indítvány szerint a meglévő foglalkoztatotti létszám átmenthető az új struktúrába, „csak” a képesítési feltételek hiányában át nem vett foglalkoztatottak álláshelyei kerülnek át a fővárosi és megyei kormányhivatal állományába.

A létszámváltozás nem tekinthető leépítésnek
Lovász István, Pécs jegyzője szintén az átalakuló foglalkoztatotti jogviszonyra hivatkozva azt mondta, a létszámváltozások nem tekinthetők leépítésnek. A polgármesteri feladat- és hatásköröket a fokozatosan hatályba lépő új önkormányzati törvény (Ötv.) és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011-es (Mötv.) szabályozza, amellyel kapcsolatban a csongrádiak pesszimistán látják a helyzetet, hiszen − mint mondják − kisebb hivatal kevesebb feladatot jelent.

Az önkormányzati ingó- és ingatlanvagyon átvételével kapcsolatban is sok kérdést tisztázatlannak tartanak Szegeden, annak ellenére, hogy hétfőn a parlamentben megszavazták azt a módosító indítványt, hogy az állam vagyonátszállás helyett ingyenes használati jogot kap. A debreceni városházán annak örülnek, hogy a vagyon a feladat ellátásának időtartamára kerülhet az államhoz. A pécsi jegyző szerint az is fontos szempont, hogy az átadás-átvételt illetően az önkormányzatok polgármesterei, valamint a kormánymegbízottak közötti megállapodás a meghatározó, tekintettel arra, hogy a helyi vagyonrendeletek számos tulajdonnal kapcsolatos döntési hatáskört a polgármesterre ruháztak át, viszont az ezt követő lépésekről további egyeztetést is szükségesnek tartanak a város és a kormányhivatal között.”

Forrás:
Elbocsátások jönnek a járási központokban?, Tóth Kata, Napi Gazdaság, 2012. május 19.