Skip to main content
közigazgatás: magyar

Nem lesz több pénz a kormányhivatalokra?

Szerző: 2012. május 23.No Comments

„Nem adott előzetes hozzájárulást a Költségvetési Tanács (KT) ahhoz a már elfogadott KDNP-s módosító indítványhoz, amely a javasoltnál is több pénzt biztosítana a büdzsében a kormányhivataloknak.

Fideszes képviselők még április végén terjesztették be a költségvetés módosítására tett javaslatukat az új szabálysértési törvény rendelkezései miatt, ugyanis a parlament korábbi döntése alapján április 15-től az általános szabálysértési hatóság a települési jegyző helyett a kormányhivatal.

Indítványuk a helyi önkormányzatok foglalkoztatásában álló és a kormányhivatalok állományába kerülő köztisztviselők bérének fedezetéhez szükséges, nagyjából egymilliárd forintos átrendezést hajtja végre. Ehhez a KT megadta előzetes hozzájárulását.

A törvényjavaslathoz egyedül a kereszténydemokrata Tarnai Richárd nyújtott be módosító indítványt, amelyben azt írta, hogy a törvényjavaslatban meghatározott forrás alultervezett, mivel kizárólag a kormányhivatalok által átvett szabálysértési ügyintézők munkabérének és a minimális munkavégzéshez szükséges dologi kiadások költségeinek pénzügyi fedezetét tartalmazza.

Azzal pedig nem számol – folytatta a KDNP-s politikus -, hogy mivel a szabálysértési hatáskör új feladatot jelent a kormányhivataloknak, ki kell alakítani egy új irányítási és infrastruktúrarendszert is, amelynek többletköltségei vannak. Ennek megfelelően biztosítani kell többek között a szabálysértési eljárás lefolytatásához szükséges informatikai eszközöket, a szabálysértési bírság megfizetéséhez szükséges csekkeket és a helyszíni eljárás lefolytatásával felmerülő többletköltségeseket – indokolta a képviselő, hogy szerinte miért kell a fideszes képviselőtársai által javasoltnál több száz millió forinttal több pénzt juttatni a kormányhivataloknak.

A KT azonban úgy foglalt állást a módosító javaslatról – amelyet hétfőn 240 igen és 99 nem szavazattal elfogadott az Országgyűlés -, hogy az ugyan formailag megfelel az államadósság szabálynak, ugyanakkor érdemben nem bírálható el, mivel nem vezeti le az egyéb költségvetési bevételeknél a 288,8 millió forintos többletbevétel jogcímét és forrását.

„Komoly aggályt támaszt, hogy a bevételi előirányzat nagyságrendje nem ismert, így előfordulhat a bevételek előirányzattól való elmaradása, amely kedvezőtlenül befolyásolhatja a költségvetési hiány alakulását, amely kihat az államadósság alakulására is” – figyelmeztetett a testület, amely ezért nem adott előzetes hozzájárulást a módosító indítványhoz.

Ennek következményeit a stabilitási törvény részletezi. A jogszabály szerint a költségvetés módosítását tartalmazó törvényjavaslatok – amelyek a büdzsé bevételi vagy kiadási főösszegét megváltoztatnák, vagy a költségvetési hiány mértékét növelnék – a KT előzetes hozzájárulása alapján bocsáthatók zárószavazásra.

A szabályozás értelmében a törvényjavaslatot annak benyújtását követően, a hozzá kapcsolódóan megszavazott módosító javaslatokat pedig azok elfogadása után – az előzetes hozzájárulás megadása céljából – a házelnöknek kell haladéktalanul megküldenie a tanácsnak.

Ha a KT megtagadja az előzetes hozzájárulást, a kormánynak – a testület döntését megalapozó indokolásban foglaltak alapján – zárószavazás előtti módosító javaslatot kell készítenie, amely – a tanács döntésében meghatározott követelményeknek történő megfelelés céljából – a törvényjavaslat bármely rendelkezését módosíthatja.

Ebben az eljárásban más módosító javaslat nem nyújtható be. A szabályok szerint a házelnöknek ezt a zárószavazás előtti módosító javaslatot is meg kell küldenie a Költségvetési Tanácsnak.”

Forrás:
Kidobna egy KDNP-s javaslatot a Költségvetési Tanács, HVG.hu/MTI, 2012. május 23.