művelődés

Digitális Pedagógus Konferencia – 2012. május 26.

Szerző: 2012. május 28.No Comments

„Tegnap, május 26-án sikeresen lezajlott a Digitális Pedagógus Konferencia az ELTE PPK Kazinczy utcai épületében. Ez az országos szakmai tanácskozás a februári Digitális Nemzedék Konferencia folytatása. A rendezvény szervezői az ELTE PPK Iskolapedagógiai Központja és az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete. A konferencián kb. 200 pedagógus, illetve pedagógushallgató vett részt.

A konferenciát Perjés István dékánhelyettes nyitotta meg, majd Komenczi Bertalan, az Esterházy Károly Főiskola docense tartott előadást A digitális pedagógus – elméleti megközelítések, fogalommeghatározások címmel.

Ollé János, az ELTE adjunktusa a pedagógust mint digitális állampolgárt jellemezte, és azokról a kompetenciákról beszélt, amely a szakmai működés közben nyilvánulnak meg.

Knausz Imre, a Miskolci Egyetem docense a „hálóba gabalyodott” gyakorlati szakember szemszögéből keresett választ arra a kérdésre, hogy milyen változásokat hoz a digitális világ a pedagógusok kapcsolatrendszerében.

Racskó Péter, a Nemzeti Tankönyvkiadó IKT-igazgatója egy nemzetközi kutatás eredményeiből mutatott be néhány érdekes összefüggést, és ezeken keresztül vont le következtetéseket a pedagógusok digitális szolgáltatások iránti valós igényeivel kapcsolatban.

Fűzfa Balázs, a Nyugat-Magyarországi Egyetem docense Mentés másként címmel arról beszélgetett különböző tudományágak képviselőivel, hogy mit kell(ene) belepakolni a jövő (digitális) iskolatáskájába. A Mentés másként Fűzfa Balázs a Pont Kiadó által frissen megjelentett kötetének címe.

Nyertesek
Az IKT-s jó gyakorlatok pályázatra 19 pályamű érkezett Magyarország különböző városaiból, illetve határon túli magyarok is neveztek. Közülük hét pedagógus mutathatta be a projektjét a konferencián, volt közöttük óvónő, gyógypedagógus, általános iskolai tanár, gimnáziumban és szakiskolában működő pedagógus és két mesterszakos egyetemi hallgató is:

Balogh Éva, Nyitnikék Óvoda – Házi állataink
Benedekné Fekete Hajnalka, Hevesy György Általános Iskola, Tura – „Négylábú barátunk”
Dr. Ujhelyiné Szeverényi Irma, Zuglói Benedek Elek EGYMI és Nevelési Tanácsadó, Budapest – Örömpedagógia, avagy autista gyermekek egyéni fejlesztése interaktív tábla segítségével
Gergelyi Katalin, Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium, Vác – A kortárs irodalommal való ismerkedés
Kosztolányi Anita, ELTE – Egy példa a Twitter alkalmazására magyar irodalom órán
Rajj Nóra, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar és Virányi Anita, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Tanulásban Akadályozottak és Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Tanszék, tanársegéd – A Facebook a tanulás szolgálatában
Tóth Norbert, Szent-Györgyi Albert Általános Iskola – Gamification – tananyagok igazítása a megváltozott igényekhez
A délutáni párhuzamos szekciók a következő témákkal foglalkoztak: osztályfőnöki munka online és offline, a nyitott iskola pedagógusa, virtuális tanulási környezet, pedagógusok a weben, online közösségek szerepe az oktatásban és nevelésben.

A plenáris előadások, a kerekasztal-beszélgetés és a pályázók bemutatói megtekinthetők a rendezvény weboldalán: http://digitalispedagogus.hu/kozvetites/
Ugyanitt már két napja lapozható az online konferencia kötet: http://digitalispedagogus.hu/tanulmanykotet/

Mindkét „digitális” rendezvény sikerében kulcsszerepet játszott az ELTE PPK Iskolapedagógiai Központjának két tanársegédje Lévai Dóra és Tóth Mózer Szilvia.”

Forrás:
Digitális Pedagógus Konferencia – 2012. május 26., Modern Iskola, 2012. május 27.