Skip to main content
közigazgatás: külföldönszakirodalom

Társadalmi diszkontráta alkalmazása a közösségi projektekben

Szerző: 2012. július 19.No Comments

„Az Európai Unió Kohéziós és Strukturális Alapok folyamatban levő társfinanszírozási rendszere 2013-ban lezárul. A 2007–2013-as időszak tapasztalatai alapján a közösségi források allokálásának újragondolására kerül sor. A magán- és a közösségi projektértékelés közötti különbséget, a két módszer közötti átjárhatóságot vizsgálva, az EU projektértékelési modelljének alkalmazása számos anomáliát mutat. Egy közvilágítási közösségi projekt esete jól illusztrálja, hogy amennyiben a beruházás tényleges hozama (FRR) magasabb, mint az Európai Unió pénzügyi nettó jelenérték számításához alkalmazott diszkontráta, de alacsonyabb, mint a magánprojektek elvárt megtérülése, akkor a közösség szempontjából értékes projektek nem valósulnak meg. A 2013-at követő időszakra vonatkozóan európai uniós társfinanszírozású projekteknél – véleményünk szerint – kiemelt fontosságú a környezeti értékek fokozott védelme a diszkontrátán keresztül, amely feltételezi az időben és térben változatlan diszkontráta elvének feladását és a magánprojekteknél alkalmazott konzisztenciakritériumok kiterjesztését a közösségi projektekre.”

Forrás:
Társadalmi diszkontráta alkalmazása a közösségi projektekben; Pálinkó Éva, Szabó Márta; Pénzügyi Szemle, 2012/2; 2012. július 18.; 198-212. oldalak (pdf)