Skip to main content
közigazgatás: magyarszakirodalom

Belső kontrollok kialakítása és működtetése az önkormányzati vagyongazdálkodás kockázatainak csökkentésére

Szerző: 2012. július 19.No Comments

„Az önkormányzati szektorban jelentkező pénzügyi kockázatok az utóbbi időben olyan mértékűre nőttek, hogy azok már nemcsak a helyi kormányzati szintre, hanem az egész nemzetgazdaságra nézve jelentenek kiemelkedő veszélyforrást. Célunk ezért az volt, hogy felhívjuk a figyelmet azoknak a belső kontrolloknak a jelentőségére, amelyek hiánya vagy nem megfelelő működése jelentősen hozzájárul az egyes önkormányzatok pénzügyi-vagyoni helyzetének a romlásához és így közvetve a nemzeti szintű kockázatok növekedéséhez is. Kockázatelemzés módszerével választottuk ki azt a tizenkét magyarországi önkormányzatot, amelyeknél vizsgáltuk a belső kontrollrendszer kialakítását és működését a vagyongazdálkodás egyes folyamataiban. Az ellenőrzések során bebizonyosodott, hogy a belső kontrollokat több helyen nem vagy nem megfelelően építették be a folyamatokba, így azok nem tölthették be funkciójukat.”

Forrás:
Belső kontrollok kialakítása és működtetése az önkormányzati vagyongazdálkodás kockázatainak csökkentésére; Gyüre Lajosné; Pénzügyi Szemle, 2012/2; 2012. július 18.; 183-193. oldalak (pdf)