Skip to main content

Találat: társadalmi diszkontráta

Társadalmi diszkontráta alkalmazása a közösségi projektekben

„Az Európai Unió Kohéziós és Strukturális Alapok folyamatban levő társfinanszírozási rendszere 2013-ban lezárul. A 2007–2013-as időszak tapasztalatai alapján a közösségi források allokálásának újragondolására kerül sor. A magán- és a közösségi projektértékelés közötti különbséget, a két módszer közötti átjárhatóságot vizsgálva, az EU projektértékelési modelljének alkalmazása számos anomáliát mutat. Egy közvilágítási közösségi projekt esete jól illusztrálja, hogy amennyiben a beruházás tényleges hozama (FRR) magasabb, mint az Európai Unió pénzügyi nettó jelenérték számításához alkalmazott diszkontráta, de alacsonyabb, mint a magánprojektek elvárt megtérülése, akkor a közösség...

Részletek