közigazgatási informatika

Megjelent a hibrid kézbesítési és konverziós rendszer érdekében kiírt felhívás

Szerző: 2012. augusztus 13.No Comments

„Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a ” Hibrid kézbesítési és konverziós rendszer” című, EKOP-1.2.23 kódszámú kiemelt felhívás dokumentációja. A rendelkezésre álló keretösszeg 3,25 milliárd forint.

A projektjavaslatot 2012. augusztus 10. és 2012. szeptember 10. között lehet benyújtani.

Magyarországon az elektronikus kapcsolattartás mind a közigazgatás, mind a piac területén elmarad a kívánatostól. Alig alkalmazzák az elektronikus számlázást, az e- kereskedelem egyéb elemeit, a közigazgatásban is csak néhány kötelezően használandó szolgáltatás körében mutatható ki az elektronikus megoldások érdemi alkalmazása. Az elmaradáshoz jelentősen hozzájárul, hogy jelenleg nincs olyan szolgáltatás, amely a ma reális alternatívát jelentő hibrid (papír és elektronikus vegyesen) környezetben is képes lenne felhasználói oldalon az információs technológia adta előnyöket maximálni. E probléma megoldását szolgálja a Hibrid kézbesítési és konverziós rendszer kialakítására vonatkozó fejlesztési javaslat, melynek célja, hogy a hatóság és az ügyfél közötti kapcsolattartás formáit – részben elektronikus megoldásokkal – kiszélesíti. Ennek eredményeként a közigazgatás (s ezen keresztül az egész társadalom) érdemben kihasználhatja az információs technológia előnyeit. A 80-as 90-es évek utópisztikus vízióit követően ma már belátható, hogy a papíralapú kapcsolattartás az ügyfelek egyes csoportjaival tartósan fennmarad, ami jelentősen nehezíti a szervezetek belső, tisztán elektronikus működésre történő átállását. Azokkal az ügyfelekkel pedig, amelyeknél a tisztán elektronikus kapcsolat fenntartható, jelenleg nincs olyan társadalmilag elfogadott, széles körben használható hiteles kézbesítési rendszer, mint amilyenek a papíralapú dokumentumokra épülő, postai tértivevényes szolgáltatás tekinthető. Mindez jelenleg az elektronikus működésre történő átállás fontos gátja. A Hibrid kézbesítési és konverziós rendszer azt a célt szolgálja, hogy a közigazgatás eljárási folyamataiban – ahol ennek belső feltételei adottak – a hatóság és ügyfél közötti kapcsolattartás tisztán elektronikus formára térhessen át, miközben az ügyfelek felé a hagyományos kommunikációs csatornák választásának lehetősége is megmaradjon.

A kialakítandó rendszer kizárólag a közigazgatás számára fog szolgáltatni, üzleti/piaci tevékenység végzésére részben sem kerül felhasználásra, attól egyértelműen elhatárolva történik a működtetése, ennek megfelelően piaci árbevételt nem termel.

Elvárt eredmények
A projekt keretében olyan hiteles hibrid kézbesítési szolgáltatás alakul ki, amely lehetővé teszi a küldő félnek (kiemelten a hatósági szerveknek), hogy dokumentumait
(határozatait) csak elektronikus formában hozza létre, és kérje egy standard alapokon nyugvó, de zárt és auditált rendszerben
– azoknak elektronikus úton történő hiteles (tértivevényes) kézbesítését , vagy
– az elektronikus tartalom konvertálását (nyomtatását), hitelesítési záradékolását
és hagyományos – kérésre tértivevényes – kézbesítését (kézbesítésre átadását).

A projekt keretében kialakításra kerül a fordított átalakítási szolgáltatás is, azaz amikor az ügyfél papíron érkező dokumentumát a kifejlesztendő rendszerben – kérésre – elektronikus formára alakítják és hitelesítik. Így a csak elektronikus ügyvitelre átállt szervek és más gazdálkodó szervezetek számára a rendszer a küldeményeket közvetlenül (automatikusan) feldolgozhatóvá teszi.

A projekt, szolgáltatásaiban felkészül a fordított átalakítás technológiájának kidolgozására oly módon is, hogy azokról a postahelyekről, ahol a biztonsági feltételeknek megfelelő digitalizálási és fordított átalakítási szolgáltatás a későbbiekben a helyszínen kialakítható lesz, a jövőben ezekről pontokról is lehetővé váljon a papír alapú iratok közvetlen elektronikus formában történő továbbítása.

A projektben létrejövő fordított átalakítási szolgáltatás alapja a központi digitalizálási szolgáltatás, ami a hagyományos postai küldemények digitalizálásával hozza létre a hiteles elektronikus másolatokat…”

Forrás:
Megjelent a hibrid kézbesítési és konverziós rendszer érdekében kiírt felhívás; Nemzeti Fejlesztési Ügynökség; 2012. augusztus 10.
Kapcsolódó dokumentumok