közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

Kormányhatározat a vállalkozói adminisztratív költségek csökkentésére irányuló, Egyszerű Állam program egyes feladatainak módosításáról

Szerző: 2012. október 2.október 6th, 2012No Comments

„…A Kormány
1. felkéri a nemzetgazdasági minisztert, hogy koordinálja az Egyszerű Állam című középtávú kormányzati program (a továbbiakban: Program) végrehajtását, és a kormányzati munka során folyamatosan érvényesítse a vállalkozói adminisztrációs terhek csökkentésének alábbi alapelveit:

c) Duplikációk megszüntetése – érvényre kell juttatni azt a korábban megfogalmazott célt, hogy az állami szerveknek egyszer megadott információt ne kelljen újra megadni, azokat a hatóságok, igazgatási szervek egymástól vegyék át.

d) Elektronizálás – az állam fogadja el a vállalkozások működésének elektronikus dokumentálását, és adatszolgáltatási kötelezettségeinek elektronikus úton történő teljesítését olyan módon, hogy az elektronikus megoldásokra ne vonatkozzanak szigorúbb előírások, mint azok papír megfelelőire.

c) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy teremtse meg az éves (és egyszerűsített éves) beszámolóban és a társasági adóbevallásban és az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program által elvárt adatszolgáltatási kötelezettség időbeni és tartalmi összehangolásának feltételeit annak érdekében, hogy a vállalkozások a hasonló tartalmú adatszolgáltatási kötelezettségeiket egyetlen adatszolgáltatással teljesíthessék;

d) felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy tegye meg egy olyan e-vállalkozás kereteinek létrehozásához szükséges intézkedéseket, amely az állammal szembeni legtöbb adminisztratív kötelezettségének eleget tud tenni egy egységes, ügyfélbarát, elektronikus felületen keresztül;

j) felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az állam által szolgáltatott nyilvános céginformációk körének bővítése érdekében, és hozzon létre egy olyan céginformációs rendszert, amelyen keresztül a kisvállalkozások is könnyen megbizonyosodhatnak üzleti partnerük megbízhatóságáról;

4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert a Programban szereplő, az adó- és járulékrendszerhez kapcsolódó vállalkozói adminisztratív terhek csökkentésére irányuló intézkedések teljes körű, az 1. mellékletben szereplő ütemterv szerinti végrehajtására, ideértve különösen

d) a standard elektronikus számlaformátum kialakításához és elterjesztéséhez szükséges intézkedések végrehajtását,

8. felhívja a vidékfejlesztési minisztert a Programban szereplő, a vidékfejlesztési pályázati eljárásokhoz kapcsolódó vállalkozói adminisztratív terhek csökkentésére irányuló intézkedések teljes körű, az 1. mellékletben szereplő ütemterv szerinti végrehajtására, ideértve különösen

a) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) és az ÚSZT eljárásrendjei harmonizációjának megteremtését; a sablonizálható – formalizálható szabályok alapján történő – projektkiválasztásból a bonyolult fejlesztési feladatok elhatárolását; ez utóbbinál a pályázati rendszerre való mielőbbi áttérés lehetőségeinek vizsgálatát, feltételeinek (informatikai, humán) megteremtését; a Ket. alapú eljárások alkalmazási területeinek optimalizálását; az ÚMVP miniszteri rendeletekkel történő részletszabályozásainak minimális szintre szorítását;

b) az ügyfélszolgálati rendszer elérhetőségének javítását,

c) az elektronikus ügyintézés és nyilvántartás lehetőségeinek fejlesztését;

14. felhívja a közigazgatási és igazságügyi és a nemzeti fejlesztési minisztert a Programban szereplő, az államműködés elektronizálására irányuló intézkedések teljes körű, az 1. mellékletben szereplő ütemterv szerinti végrehajtására, ideértve különösen

a) hozzáférés biztosítását az állami szervek számára az állami adatbázisokhoz annak érdekében, hogy olyan adatokat, amelyekkel állami szerv már rendelkezik, ne lehessen újra bekérni a vállalkozásoktól, folytatva az 1133/2011. (V. 2.) Korm. határozat végrehajtását,

b) a vállalkozások elektronikus adatszolgáltatási, számlázási, fizetési és iratarchiválási gyakorlatának bővítésére irányuló intézkedéseket,

c) a vállalkozások számára az állami előírásokat és azok eljárási, adminisztratív teljesítésének módját teljes körűen, a vállalkozások valós élethelyzeteihez igazodva bemutató, egységes internetes vállalkozói portál kialakítását, folytatva az 1133/2011. (V. 2.) Korm. határozat végrehajtását…”

Forrás:
A Kormány 1416/2012. (X. 1.) Korm. határozata a vállalkozói adminisztratív költségek csökkentésére irányuló, Egyszerű Állam című középtávú kormányzati program egyes feladatainak módosításáról; Magyar Közlöny; 2012. október 1.; 2012. évi 130. szám; 22294-22309. oldalak (pdf)