Skip to main content
közigazgatási informatika

1,2 milliárd a börtönök IT-fejlesztésére

Szerző: 2012. október 10.október 12th, 2012No Comments

„Lezárult a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának informatikai fejlesztési projektje. A kiadott közlemény szerint az 1,2 milliárd forint költségvetésű projekt lehetőséget biztosított a büntetés-végrehajtási szervezetnek az informatikai rendszerek korszerűsítésére, a törvényben meghatározott szolgálati feladatok maradéktalan és hatékony ellátását biztosító célalkalmazások fejlesztésére. A projekt eredményeképpen korszerű rendszertechnológiai megoldások váltották fel a korábbi magas működési kockázatú és magas üzemeltetési költségű, elavult alkalmazásokat. A beruházásból megújult a humánerőforrás-, illetve a fogvatartotti nyilvántartó- és adminisztrációs rendszer, mintegy 5000 hálózati végpont és 300 hálózati elem rendszerbe állításával a lokális hálózat, továbbá a BvOP központi és a bv. intézetek szerverparkja is.

A fejlesztés során meghatározó szerepet töltött be a fogvatartotti rendszer – FŐNIX – korszerűsítése, új rendszertechnológiai alapokra helyezése, funkcionális bővítése. Ez magában foglalja a fogvatartottak alapnyilvántartásán túl a letétkezelés, a foglalkoztatás, az élelmezés, a fogvatartottak biometrikus azonosítása, illetve az egészségügyi alap-, és szak-ellátás informatikai támogatását. Új funkcióként jelenik meg a társszervekkel, együttműködőkkel való on-line adatszolgáltatási képesség, így a nyomozó hatóságok és bírói szervek képesek a törvényi felhatalmazásuknak megfelelő adatokat lekérdezni, ügymenetükben felhasználni.

Az alkalmazásfejlesztés részeként megvalósult a humán erőforrás adminisztrációt támogató integrált programrendszer korszerűsítése illetve funkcionális bővítése is. Ez a rendszer egy általános személyügyi rendszer követelményein túl megfelel a büntetés-végrehajtási szervezet speciális igényeinek is, így alkalmas a szolgálatszervezés számítógépes támogatására, a fegyelmi- és büntető ügyek kezelésére, valamint az egészségügyi-, fizikai-, pszichikai állapotfelmérés eredményeinek nyilvántartására is. Mindkét alkalmazásrendszer szerepkör alapú differenciált hozzáféréssel működik, amely bázisát az Active Directoryban tárolt felhasználói adatok képezik. További közös jellemző a magas szintű statisztikai adatszolgáltatás, és az ezen alapuló vezetői döntés előkészítést támogató funkcionalitás.

A helyi adathálózatok, és az informatikai eszközök fejlesztése során a fő cél a homogén és egyenszilárd rendszer megvalósítása volt, ennek eredményeként az azonos funkcionalitású esz-közök egymással helyettesíthetők, felcserélhetők, szükség esetén célirányosan átcsoportosíthatók. A felhasználói igények kiszolgálhatóságának alappillére a lokális hálózatok korszerűsége. Ez a hálózati rendszer valósítja meg egy telephelyen belül a felhasználók közötti kommunikációt, a központi erőforrások elérhetőségét. Valamennyi intézetben szabványos, strukturált kábelezés került kialakításra, amely során prioritást élvezett az optikai gerinchálózatok kiépítése, és a homogén aktív eszköz rendszerbe állítása.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága központi gépterem szerverpark és disk alrendszer fejlesztése során elsődleges cél volt a magasabb szolgáltatási szint elérése, a rendelkezésre állás növelése, illetve a megfelelő méretű tárterület biztosítása. Minden intézet részére négy darab szerver számítógép került biztosításra a különböző funkciók szolgáltatása céljából. A munkaállomás oldalon 1200 db vékonykliens, 300 db asztali számítógép, és 100 db notebook beszerzése valósult meg a modernizálás érdekében. Az informatikai rendszer rendelkezésre állásnak növelése szünetmentes tápegységek és hálózati mentőegységek üzembe állítás révén valósult meg . A nyomtatási képesség növelése érdekében 32 db nagy teljesítményű hálózati nyomtató került beszerzésre.

A modern eszközök beszerzésével és használatbavételével együttes cél volt a szerverközpontú működés, az adatvagyon központosítása, megőrzése, valamint a munkaállomás oldali gépfüggetlenség. A projekt fontos célja volt, hogy a büntetés-végrehajtási szervezet informatikai szakállománya saját erőből képes legyen a tervezett infrastruktúra kialakítására, későbbi üzemeltetésére. E cél elérése érdekében valamennyi informatikus több speciális szakmai továbbképzésen vett részt. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.”

Forrás:
1,2 milliárd a börtönök IT-fejlesztésére; SG.hu; 2012. október 9.
EKOP-1.1.6 Felelősen, felkészült a büntetés-végrehajtásban informatikai fejlesztés; Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Ettől is olcsóbb lehet az állam; Magyar Nemzet/MTI; 2012. október 11.