Skip to main content
egészségügyközigazgatási informatikaművelődéstörvények, határozatok

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének a megállapításáról

Szerző: 2012. október 9.október 24th, 2015No Comments

„… 1. prioritás: Az oktatási infrastruktúra fejlesztése

1.1.1 Neumann Program
Közoktatási intézményekben az IKT kompetenciák, készségek és képességek fejlesztését, továbbá az ezen intézmények kommunikációját, adminisztrációját segítő eszközök beszerzése.

1.1.2 Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban II. szakasz
A TIOP 1.1.2 első szakaszában kialakított informatikai infrastruktúra bővítése, fejlesztése annak érdekében, hogy a már meglévő és a majd kialakítandó különböző oktatási rendszerek, valamint az oktatás ágazati szintű tervezéséhez és irányításához szükséges rendszerek működtetése az alapinfrastruktúra oldaláról az elkövetkező évekre is biztosított legyen.

1.1.3 Végponti kapcsolatok fejlesztése a közoktatásban
Intézményi informatikai és adathálózati infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban.

1.2.B Nemzeti Kulturális Térinformációs Rendszer Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ létrehozása
Országos módszertani központ létrehozására irányul a digitális tanulás és tudásszerzés érdekében, a TÁMOP 3.2.14 konstrukcióhoz kapcsolódó rendszer infrastrukturális hátterének biztosítására, az elektronikus oktatási és kulturális adatok iskolarendszeren belüli és kívüli, egyéni és csoportos keretek között történő felhasználásával kapcsolatos oktatási célok ellátására. Különösen fontos, hogy a központ hátrányos helyzetű térségben működjön.

1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra- fejlesztése – „Tudásdepó Expressz” 3. ütem
A településen élők hagyományos és online könyvtári ellátásának javítása a nyilvános könyvtári rendszerhez tartozó (kiemelten települési, városi, községi), valamint az iskolai könyvtárakban. A megcélzott infokommunikációs fejlesztések révén az országos könyvtári szolgáltató rendszerek közvetlenül elérhetővé válnak, ezzel a kisebb könyvtárak is korszerű, minőségi és akadálymentesített szolgáltatásokhoz juttatják olvasóikat, akár könyvtárbuszok segítségével is.

1.3.2 Szuperszámítástechnika (HPC) a felsőoktatásban
Az európai irányelvekkel egyező, a hazai felsőoktatási intézményeket támogató, elosztott számítási, és adattárolási infrastruktúra továbbfejlesztése

Tartalék
Neumann Program 2.0
Közoktatási intézményekben az IKT kompetenciák, készségek és képességek fejlesztését, továbbá az ezen intézmények kommunikációját, adminisztrációját segítő eszközök beszerzése.

2. prioritás: Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

2.3.1 Nemzeti Egészségügyi Informatikai (eHealth) Rendszer – Központi, intézményközi adatáramlást biztosító informatikai rendszerek fejlesztése, országos egységes központi megoldások bevezetése
Cél, hogy az alap-, a járóbeteg-, és a fekvőbeteg-szolgáltatók rendelkezzenek intézményközi adatáramlást lehetővé tevő, továbbá olyan intézményen belüli informatikai megoldásokkal, amelyek lehetővé teszik a transzparens, adattorzítástól mentes betegazonosítási, betegforgalmi, finanszírozási, illetve elszámolási rendszerek működtetését.

2..3.2 Nemzeti Egészségügyi Informatikai (eHealth) Rendszer – Elektronikus közhiteles nyilvántartások és ágazati portál fejlesztése
Az egészségügyi ágazat közhiteles nyilvántartásainak létrehozása és publikálása, ehhez az adatkörök fenntartása intézményi szerepköreinek és felelősségi szabályrendszerének létrehozása.

2.3.3 Nemzeti Egészségügyi Informatikai (eHealth) Rendszer – Térségi, funkcionálisan integrált intézményközi információs rendszerek kiépítéséhez szükséges helyi infrastruktúra fejlesztések
Az egészségügyi ellátórendszer intézményei számára a központi informatikai szolgáltatásokhoz való csatlakozási képesség lokálisan felmerülő fejlesztéseinek biztosítása…”

Forrás:
A Kormány 1429/2012. (X. 8.) Korm. határozata a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének a megállapításáról; Magyar Közlöny; 2012. évi 132. szám; 2012. október 8.; 22563-22567. oldalak (pdf)