közigazgatás: magyar

Angyalföld az Alkotmánybíróságig megy az iskoláiért

Szerző: 2012. október 17.No Comments

„Alkotmánybírósághoz fordul Angyalföld testülete, mivel a nemzeti köznevelésről szóló törvény több paragrafusa is sérti az önkormányzatok helyi közügyek intézéséhez való jogát.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 88.§ (4)-(5) bekezdése alapján a költségvetési hozzájárulás összege fedezi a nevelési-oktatási intézmény és a pedagógiai szakszolgálat ellátásához szükséges pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak illetményét, munkabérét és ezek járulékait.

Az előbbi rendelkezések ugyancsak utalnak arra, hogy az egyházi, valamint az országos nemzetiségi önkormányzati intézményfenntartók által ellátott nevelési, nevelési-oktatási feladatok központi költségvetési finanszírozása az állami, önkormányzati fenntartású intézményekkel azonos mértékben történik.

Ugyanakkor a fenti rendelkezések nem 2013. január 1. napon, hanem 2013. szeptember 1. napon lépnek hatályba.

A XIII. kerületi önkormányzat a nemzeti köznevelési törvénnyel kapcsolatos alkotmányjogi panasszal fordul az Alkotmánybírósághoz. Az önkormányzat szerint a törvény több paragrafusa sérti az Alaptörvény több cikkét, s vele a jogállamiságot és az önkormányzatoknak a helyi közügyek intézéséhez való jogát. A törvény például minden más jogi személynek, és a magánszemélynek is megengedi a köznevelési intézmény fenntartását, kivéve a helyi önkormányzatnak. Ez a korlátozás indokolatlanul és aránytalanul korlátozza a tanulás szabadságát is, hiszen kizárja a helyi önkormányzat részvételét e folyamatból, annak ellenére, hogy önként vállalt feladatként részt vehetne ebben a tevékenységben.

A törvény rendelkezései sértik az önkormányzati jogosítványokat, így a település közösségének saját ügyeiben való eljárási jogát és az önkormányzati tulajdonosi és döntési jogosultságokat is. Sérülnek az önkormányzat jogai azáltal is, hogy a fenntartott intézményrendszerének sorsa bizonytalanná válik.

Mint arról korábban beszámoltunk, a XIII. kerületi önkormányzat úgy döntött, hogy megtartja a jelenleg önkormányzati fenntartású általános iskoláit és gimnáziumait. Az angyalföldi képviselő-testület szerint a „közszolgálat” jegyében elrendelt, mindenre kiterjedő állami felügyelet számlákat kifizető gondnoki pozícióba fokozza le az önkormányzatokat. Eddigi fenntartóként jó gazda módjára gondoskodott a rá bízott 4.600 általános iskolásról és 1.850 gimnazistáról – vélik a kerületi képviselők, akik meggyőződéssel vallják: fenntartóként jobban tudják szolgálni a lakosságot.

Tóth József polgármester a képviselő-testület megbízásából szeptember elején felhívással fordult polgármester kollégáihoz: csatlakozzanak a XIII. kerület iskolamegtartó kezdeményezéséhez.

A polgármester levélben fordult Balog Zoltán emberi erőforrások miniszterhez is, melyben tájékoztatta a képviselő-testület döntéséről. Kérésük megfontolását és mérlegelését javasolta, mellékelve 31 indokot arra, hogy az iskolák továbbra is az önkormányzatok fenntartásában maradhassanak.”

Forrás:
Angyalföld az Alkotmánybíróságig megy az iskoláiért; Népszabadság; 2012. október 16.