Skip to main content
jogtörvények, határozatok

Előterjesztés: a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról

Szerző: 2012. október 17.No Comments

„…Átmeneti szabályok az új Büntető Törvénykönyv hatálybalépéséig

A KIM társadalmi egyeztetésre bocsátja az új Büntető Törvénykönyvről hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló javaslatát. Az előterjesztést még nem tárgyalta a kormány, ezért nem tekinthető a kormány álláspontjának.

Az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele intézkedésekhez kapcsolódóan a büntetőeljárás menetében is indokolt egy olyan új kényszerintézkedés beiktatása, amely – a bűncselekmény további megvalósulásának a megakadályozása érdekében – ideiglenes jelleggel akadályozná meg az adathoz való hozzáférést. A kényszerintézkedés elrendelésére a bíróság jogosult. Az új intézkedés és kényszerintézkedés végrehajtására első helyen a tárhelyszolgáltatók lesznek kötelezve. Végső esetben kerülhetne sor az ún. „blokkolásra”, ha a tárhelyszolgáltató nem teljesíti az adat-eltávolítási kötelezettségét vagy annak joghatósági akadálya áll fenn, de az adattartalomhoz való hozzáférést a magyar felhasználók részéről meg kívánjuk akadályozni. A blokkolás elrendelésére mind a büntetőeljárás keretében, mind az eljárást lezáró érdemi határozattal elrendelt intézkedés végrehajtási szakaszában sor kerülhetne. Kényszerintézkedésként csak meghatározott bűncselekményi körrel (gyermekpornográfia, terrorcselekmény, állam elleni bűncselekmények) összefüggésben lenne elrendelhető. Az eljárás befejezését követően a végrehajtási szakban is elrendelhető a blokkolás, a fokozatosság elvét követve akkor, ha a jogsértő adattartalmat a tárhelyszolgáltató bírság kiszabása ellenére nem távolította el, vagy a végrehajtás érdekében benyújtott jogsegély kérelem nem vezetett eredményre. A blokkolás elrendelése ellen jogorvoslatnak van helye. A blokkolás teljesítésére a hozzáférést biztosító közvetítő szolgáltatók, vagyis az elektronikus hírközlési szolgáltatók lennének kijelölve. A blokkolás végrehajtásában a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság közreműködik és a végrehajtás érdekében a bíróság által elrendelt blokkolásokról egy adatbázist hoz létre, amelyhez a hírközlési szolgáltatók csatlakozni kötelesek, ezzel biztosítható a gyors és egységes végrehajtás. A blokkolás ténylegesen súlyosabb beavatkozást jelent, mint a tartalom eltávolítása, ugyanakkor e nélkül az elektronikus adat hozzáférhetetlenné tétele végrehajtásának hatékonysága kérdéses, és jól körülhatárolt feltételek mellett kialakítható ennek jogállami megoldása…

Az előterjesztés október 26-ig véleményezhető a peter.laszlo.salgo@kim.gov.hu email címen.”

Forrás:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium; 2012. október 16. (zip fájl)