Találat: BTK

Előterjesztés: a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról

„...Átmeneti szabályok az új Büntető Törvénykönyv hatálybalépéséig A KIM társadalmi egyeztetésre bocsátja az új Büntető Törvénykönyvről hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló javaslatát. Az előterjesztést még nem tárgyalta a kormány, ezért nem tekinthető a kormány álláspontjának. ... Az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele intézkedésekhez kapcsolódóan a büntetőeljárás menetében is indokolt egy olyan új kényszerintézkedés beiktatása, amely – a bűncselekmény további megvalósulásának a megakadályozása érdekében – ideiglenes jelleggel akadályozná meg az adathoz való hozzáférést. A kényszerintézkedés elrendelésére a bíróság jogosult....

Részletek

Új Btk.: internetes szakmai fórum indult

„Internetes fórum indult az új büntető törvénykönyv (Btk.) értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos szakmai kérdések megvitatására - közölte HVG-Orac Kiadó. Az ujbtk.hu elnevezésű internetes oldalon elérhető az új Btk. teljes szövege, továbbá az idén nyáron elindult Büntetőjogi Szemle első száma és a Büntetőjogi Kodifikáció 2001 és 2008 között megjelent számai. A kiadó célja, hogy a jogászság körében szakmai vita bontakozzon ki az új büntetőjogi szabályozással kapcsolatosan, ezért az olvasók valamennyi cikkhez véleményt írhatnak. A HVG-Orac várhatóan szeptemberben jelenteti meg az új Btk. alapján...

Részletek

A szellemi tulajdonjogokat sértő bűncselekményeket érintő változások az új Btk.-ban

„ Az új Büntető Törvénykönyv önálló fejezetként tartalmazza a szellemi tulajdonjogokat sértő bűncselekményeket. A szerzői jogok megsértése tényállásában több változás is figyelmet érdemel. 2012. június 25-én fogadta el a Parlament az új Büntető Törvénykönyvet, amely a jelenleg hatályos szabályozástól eltérően önálló fejezetben szabályozza a szellemi tulajdonjog elleni bűncselekményeket. Ebbe a körbe a jelenleg hatályos Btk. alapján is ismert tényállások, azaz a bitorlás, a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése, a védelmet biztosító műszaki intézkedés kijátszása, a jogkezelési adat meghamisítása és az...

Részletek

Kesztyűs kézzel bánna a kormány a magyar torrentezőkkel

„Az új büntető törvénykönyv tervezete szerint nem büntethető az, aki nem üzletszerűen használja a fájlmegosztó szolgáltatásokat. A filmeket, zenéket és szoftvereket nagy tételben megosztókat ugyanakkor továbbra is börtön fenyegetné. A határ félmilliós kárnál van meghúzva. A Parlament honlapján is publikált T/6958. számú törvényjavaslat (megnyitás PDF-ben) a büntető törvénykönyv (Btk.) módosítását célozza, és elfogadása esetén megváltoztatja az internetes fájlmegosztó szolgáltatások, így többek közt a Bittorrent-alapú letöltőoldalak használóinak jogi megítélését. A módosítás nem legalizálná, hanem dekriminalizálná a zenék, filmek és szoftverek nem kereskedelmi célú...

Részletek

Navracsics a korrupció elleni harcról

„A magyar kormány elkötelezett a korrupció elleni harcban - hangsúlyozta Navracsics Tibor, közigazgatási és igazságügyi miniszter kedden Budapesten az "Öntisztulás" című korrupcióellenes konferencián. A miniszter az AmCham Hungary rendezvényén kifejtette azt is, hogy az öntisztulást mindenkinek saját magán kell kezdeni. Ismertette: az Állami Számvevőszékkel hamarosan megállapodnak egy olyan együttműködésben, amelynek keretében rendszeresen tapasztalatokat cserélnek majd arról, miképpen lehet még hatékonyabban fellépni a korrupció ellen. Ezen túlmenően az idei költségvetésben többletpénzt adtak az ügyészségeknek és a bíróságoknak azért, hogy hatékonyabbak lehessenek a korrupció...

Részletek

Számos ponton változik a Büntető Törvénykönyv

„A Btk. mely részei kerülnek módosításra? Tevékeny megbánás (36. § (3) bekezdés d) pont) A szabadságvesztés (40. § (3) bekezdés) Feltételes szabadságra bocsátás (47/B. § (1) és (2) bekezdés 48. § (4) bekezdés)) A pénzbüntetés (52. § (3) bekezdés) A foglalkozástól eltiltás (56. § (1) (2) (3) (4) bekezdés) A közügyektől eltiltás (62. § (1) bekezdés) A büntetés elévülése (68. § (1) bekezdés) Az intézkedési nemek (70. § (2) bekezdés) A halmazati büntetés (85. § (4) bekezdés) A törvényi mentesítés (102. §...

Részletek