jogközigazgatás: magyar

Adatvédelem és információszabadság a mindennapokban

Szerző: 2012. október 24.No Comments

„2012. január 1-jével hatályba lépett az Infotv. A legfőbb jogalkalmazó, a NAIH elnöke, valamint elismert adatvédelmi szakemberek a könyvvel és a konferenciával azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy a törvényt jogászok és adatvédelmi szakemberek számára, a gyakorlatban felmerülő kérdésekre választ adva értelmezzék.

A konferencia végén az előadók konzultáció keretében vállalkoznak a fontosabb szektorok (a munkaviszony, az elektronikus hírközlési szolgáltatók, a hitelintézetek, a biztosítók, a direkt marketing, a közvélemény-kutatás, a piackutatás, a közszolgáltatók, az egészségügy, a kamerás megfigyelés, a tudományos kutatás és az állami alapnyilvántartások) adatkezelési kérdéseinek megválaszolására.

Rendezvény ideje: 2012-11-27 10:30:00
Helyszín: Danubius Hotel Gellért, 1111 Budapest, Szent Gellért tér 1.

Előadók: Péterfalvi Attila, Szabó Endre Győző, Sziklay Júlia, Somogyvári Katalin, Révész Balázs, Freidler Gábor

Tematika:
10.00-10.30 Regisztráció

10.30-11.00 Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnökének megnyitója
Az adatvédelem története Magyarországon, az első adatvédelmi törvény és annak végrehajtása, jogfejlődés az adatvédelmi biztos jogalkalmazói gyakorlata alapján. Az új törvény előzményei, megalkotása, eddigi főbb tapasztalatai; az európai rendeleti szabályozás esélye. A törvény lényegesebb alapelvei, különös tekintettel a célhoz kötöttség elvére.

11.00-11.40 Szabó Endre Győző, elnökhelyettes, NAIH
Az adatkezelés szabályai, az adatkezelés jogalapja, különös tekintettel az új jogalapokra. Az EU adatvédelmi irányelvében meghatározott jogalapok közvetlen hatálya és alkalmazása. A NAIH jogállása, eljárása, vizsgálatainak típusai; a hatósági eljárás megindítása; határidők, szankciók és bírságok az eljárásban; a hatóság határozatainak felülvizsgálata; az adatvédelmi nyilvántartás új rendszere.

11.40-12.00 Sziklay Júlia, főosztályvezető, NAIH
Adattovábbítás külföldre, a vonatkozó hazai és uniós szabályozás.

12.00-12.30 Somogyvári Katalin, osztályvezető, NAIH
Az információszabadság jelentése, tartalma, a közérdekű adatok köre, és kezelésük szabályai. Az adatok közzététele és kérelemre történő kiadása, a közérdekű adatokkal kapcsolatos perek.

12.30-13.30 Ebéd- és kávészünet

13.30-14.00 Révész Balázs, főosztályvezető, NAIH
Az adatvédelmi hatóság vizsgálati eljárása és az adatkezelők főbb kötelezettségei (adatvédelmi felelős, adatvédelmi szabályzat, adatbiztonság).

14.00-15.00 Freidler Gábor, ügyvéd
Az új adatvédelmi törvény gyakorlati jelentősége, az új szabályok alkalmazása az egyes szektorális adatkezelésekben, különös tekintettel a munkaviszonyra, a bankok és biztosítók adatkezelésére.

15.00-16.00 Konzultáció az előadókkal
(Az előadók a konzultáció során vállalkoznak adatkezelési kérdések megválaszolására többek között az egészségügy, az állami nyilvántartások, a bűnügyi adatkezelés, a reklám és direkt marketing, a piackutatás, a hírközlés, a térfigyelő kamerázás, és a tudományos kutatás területéről.)”

Forrás:
Jegyző és Közigazgatás; 2012. október 19.