Skip to main content

Találat: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Közlemény a NAIH információszabadság érvényesülését érintő új ellenőrzési feladatairól és az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségről

„Az Országgyűlés 2023. december 13-i ülésnapján elfogadta a nemzeti adatvagyon hasznosításának rendszeréről és az egyes szolgáltatásokról szóló törvényt, amelynek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (a továbbiakban: Infotv.) érintő módosításai 2024. január 1. napján lépnek hatályba. A módosítás értelmében – egyebek mellett – az Infotv. egy új VI/B. Fejezettel egészül ki, amely a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok átláthatóságának és azok megismerhetőségére vonatkozó követelmények teljesülésének ellenőrzésére irányuló feladat- és hatáskört, valamint ehhez kapcsolódó jelentéstételi kötelezettséget telepít...

Részletek

Már működik az információszabadságot támogató új online tájékoztató portál

„Már működik az információszabadságot támogató új online tájékoztató portál https://infoszab.hu/, melynek célja, hogy strukturált tudásbázisként segítse a tématerület iránt érdeklődőket. Az új felület nem a NAIH honlapjának tükrözése, hanem egy önálló információszabadság portál naprakész információkkal, hírekkel, eseményekkel. Itt lehet olvasni a KÖFOP-2.2.6-VEKOP-18-2019-00001 „AZ INFORMÁCIÓSZABADSÁG HAZAI GYAKORLATÁNAK FELTÉRKÉPEZÉSE ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE” című kiemelt projekt anyagait is, így többek között a helyzetelemzéseket, kutatási terveket és kutatási jelentéseket. A NAIH által fenntartott honlapon található gyakorlati útmutatók, minták és az önellenőrzést segítő eszköztár hatékony segítséget nyújthat...

Részletek

A közadatok előírt közzététele a Központi Információs Közadat-nyilvántartás felületén és az átláthatósági eljárás

„A nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével minden költségvetési szerv köteles meghatározott gazdálkodási adatait az újonnan létrehozott Központi Információs Közadat-nyilvántartás felületén (a továbbiakban: Felület) kéthavi rendszerességgel közzétenni. A közzététel módját és pontos tartalmát az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37/C. §-a és a Központi Információs Közadat-nyilvántartás részletszabályairól szóló 499/2022. (XII. 8.) Korm. rendelet tartalmazza. A közzétételi kötelezettség a 2022. november 29-én vagy azt követően keletkezett adatokra vonatkozik. Az adatszolgáltatást a Felületről letölthető adatlapon a Felhasználói Szabályzatban található útmutatók szerint...

Részletek

Többé nem kerülhet százezrekbe a közérdekű adatigénylés

„Hat év után megszűnik az információszabadságról szóló törvénynek az egyik olyan passzusa, amely miatt a közérdekű adatokat igénylők egy részének mélyen a zsebébe kellett nyúlnia, hogy hozzájusson a kért információkhoz. A módosítás hátterében az uniós pénzek állnak. A kormány az Európai Unióval való megállapodás – vagyis a források folyósítása – érdekében számos törvényjavaslatot terjesztett az Országgyűlés elé a közelmúltban. Ezek egyike az infotörvényből kivenné azt a szabályt, amely közérdekű adatigénylés esetén lehetővé tette, hogy az adatközlő kifizettesse a kérés teljesítéséhez szükséges jelentős...

Részletek

Adatvédelmi szempontból jogszerű a benzinkutakon a forgalmi vonalkódjának beolvasása

„Amikor megjelentek a hatósági áras üzemanyagról szóló jogszabályok, azonnal nyilvánvaló volt, hogy ez a helyzet különleges következményekkel jár a benzinkutakra adatvédelmi szempontból nézve is, így nem meglepő, hogy gyorsan előjöttek problémák is. A NAIH nevében megszólaló Péterfalvi Attila elnök tegnap kiadott állásfoglalásában több, hasonló ügyben érkező beadványra reagált. A hatósághoz fordulók két dolog törvényessége felől érdeklődtek az egyik üzemanyagforgalmazó gyakorlatával kapcsolatban: jogszerű-e az, hogy a töltőállomáson a jogosultság ellenőrzéséhez beolvassák és rögzítik a forgalmi engedélyen lévő vonalkódos információkat, illetve törvényes-e az, hogy...

Részletek

Úttörő szerepben a NAIH a bizalomra épülő mesterséges intelligencia alkalmazások kiépítésében?

„Szerzők: Bojnár Katinka és Pünkösty András kutatók, Információs Társadalom Kutatóintézet Szakmai körökben nagy visszhangot váltott ki a NAIH által az egyik hazai bankra kiszabott bírság egy mesterséges intelligencia alapú hangelemző szoftver használatával összefüggésben. A jogellenes adatkezelést a hatóság az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) alapján állapította meg. A mesterséges intelligencia alkalmazások nélkülözhetetlen bemeneti feltétele a nagy adattömeg kezelése, amelynél kritikus az adatvédelmi jogi megfelelősége. Az ügynek további jelentőséget ad az Európai Unió azon erőfeszítése, hogy a kiválóságra és bizalomra épülő mesterséges intelligencia alkalmazások terjedhessenek el a kontinensen, ennek keretében előkészületben...

Részletek

NAIH: végéhez közeledik az információszabadság hazai gyakorlatának feltérképezése és hatékonyságának növelése érdekében indított projektum

„Végéhez közeledik az „információszabadság hazai gyakorlatának feltérképezése és hatékonyságának növelése” érdekében indított NAIH-fejlesztési projekt. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság kiemelt feladata az adatvédelem mellett az információszabadság alapjogának is érvényt szerezni. Éppen ezért nagyon fontos és jelentős e témában az a projekt, amely 1 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást elnyerve 2019-ben indult és várhatóan 2022 szeptemberében fejeződik be. A tudományos értékű vizsgálat megállapításokkal, ajánlásokkal zárul majd, valamint kézzelfogható segítséget kíván nyújtani kézikönyvek, útmutatók formájában az adatkezelőknek, döntéshozóknak. Sziklay Júlia,...

Részletek

Először büntettek meg Magyarországon egy vállalatot mesterséges intelligencia jogszerűtlen felhasználása miatt

„Mindez a hivatal pár napja nyilvánosságra hozott éves jelentéséből derült ki. A jogszabályokat egy meg nem nevezett pénzintézet nem tartotta be. Rekordbüntetést szabott ki a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), melyet a március végén megjelent előző évi beszámolójában hozott nyilvánosságra. A Deloitte témában kiadott sajtóközleménye arra hívja fel a figyelmet, hogy a 250 millió forintos bírság nem csupán az eddigi legnagyobb összegű adatvédelmi büntetés, hanem egyben az első olyan eset, amely mesterséges intelligencia jogszerűtlen felhasználásához kapcsolódik. Nem fértek össze az érzelmek...

Részletek

Az adatvédelmi biztos és a NAIH gyakorlata a nemzeti vagyonnal gazdálkodó vagy azzal rendelkező, piaci szereplő gazdasági társaságok üzleti adatainak nyilvánosságáról

„Írásom fókuszában a nemzeti vagyonnal gazdálkodó vagy azzal rendelkező piaci szereplő gazdasági társaságok által kezelt közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok megismerhetősége áll. A kérdés napjainkban egyre aktuálisabbá válik. A klasszikus megközelítések szerint az emberi jogok – így az információszabadság – érvényesítésének elsődleges kötelezettje az állam és a közhatalommal bíró szervek.2 Azonban erősödik az a tendencia, amely szerint magánpiaci szereplők mind több klasszikusan állami feladat ellátásában közreműködnek, így természetesnek tekinthető annak az igénynek a felbukkanása is, hogy ezek a nyilvánosság előtt elszámoltathatók legyenek....

Részletek

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH): közölni kell a települési fertőzöttségi adatokat

„A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Naih) álláspontja szerint a települési fertőzöttségi adatok megismeréséhez fűződő közérdek jelentős, a számok ismerete szükséges mind a polgármestereknek, mind pedig a lakosságnak ahhoz, hogy a járvány elleni védekezésüket illetően megalapozott döntéseket tudjanak hozni. ... A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság most állást foglalt a kérdésben és arra jutott, hogy a tájékoztatásuk szükséges lenne, több szempontból is kiemelt közérdeknek tekinthető. "A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X....

Részletek
Page 1 of 10 1 2 10