törvények, határozatok

Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata

Szerző: 2012. október 28.No Comments

Bár nem kifejezetten a közigazgatási informatika a témája, de tekintve, hogy az Európai Unió életünk szinte minden területét meghatározza, ezért fontos és érdekes ismerni az alapdokumentumokat. Ez a változat egészen friss, most jelentették meg.

AZ OLVASÓHOZ

Ez a kiadvány az Európai Unióról szóló szerződésnek és az Európai Unió műkö­déséről szóló szerződésnek valamint jegyzőkönyveiknek és mellékleteiknek a 2007. december 13-án Lisszabonban aláírt, és 2009. december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni Szerződés által bevezetett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát tartalmazza. A kiadvány tartalmazza továbbá a Lisszaboni Szerződést elfogadó Kormányközi Konferencia záróokmányához csatolt nyilatkozatokat.

Emellett a kiadvány tartalmazza az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az átmeneti rendelkezésekről szóló jegy­zőkönyvet módosító jegyzőkönyv szerinti módosítást.

Ez a kiadvány tartalmazza az Európai Unió 2007. december 12-én Strasbourg-ban az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság által ünnepélyesen kihirdetett Alapjogi Chartáját (HL C 303., 2007.12.14., 1. o.). Ez a szöveg kiigazítva átveszi a Charta 2000. december 7-én kihirdetett változatát, és 2009. december 1-jétől, a Lisszabon Szerződés hatálybalépésének időpontjától kezdődően, annak helyébe lép. Az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikke (1) bekezdésének első albekezdése értelmében a 2007-ben ünnepélyesen kihirdetett Charta a Szerződésekkel megegyező jogi kötőerővel bír.

Ez a kiadvány tájékoztató jellegű és nem alapozza meg az Európai Unió intézmé­nyeinek felelősségét.”

Forrás:
Az Európai Unió Hivatalos Lapja; C326, 55. évfolyam, 2012. október 26. (pdf)
Angol változat