törvények, határozatok

Uniós határozat az Egyesült Királyság által a Royal Mail Group javára végrehajtani tervezett intézkedésről

Szerző: 2012. október 28.No Comments

„…2.1. Háttér: az Egyesült Királyság postai ágazatának liberalizálása
(11) Az Egyesült Királyság a bejelentett intézkedéseket a postai szolgáltatásokra vonatkozó szélesebb körű szakpolitiká­jának összefüggésébe helyezi, és hangsúlyozza, hogy az RMG stratégiai szerepet tölt be az egyetemes postai szol­ gáltatások folyamatos ellátásának biztosításában.
(12) Az Egyesült Királyság kormányának szakpolitikáját a postaszolgáltatási törvény (3) (a továbbiakban: 2011. évi postaszolgáltatási törvény) határozza meg, amely 2011. június 13-án részesült uralkodói jóváhagyásban. A törvény egy Richard Hooper által vezetett független felül­ vizsgálat (a továbbiakban: Hooper-jelentések) (4) ajánlásait valósítja meg, és összefoglalva:
i. új kereskedelmi résztevékenységek bevezetése és új tőke beinjektálása céljából lehetővé teszi a magán­szektor befektetését az RMG-be;
ii. lehetővé teszi a korábbi nyugdíjhiánynak az Egyesült Királyság kormányára való átruházását, így a válla­ latnak egy kisebb, teljes mértékben finanszírozott programja marad (a továbbiakban: a nyugdíjhiány elengedése);
iii. egyértelművé teszi, hogy a Post Office Limited (a továbbiakban: POL, az RMG kiskereskedelmi ága) nem kerül eladásra, hanem állami tulajdonban marad;
iv. utat nyit a postai szolgáltatási ágazat szabályozásának modernizálása előtt; valamint
v. munkavállalói részvényprogramot ír elő, amely akkorra, amikorra az Egyesült Királyság kormánya eladja az RMG-ben való teljes részesedését, az RMG tőkéjének legalább 10 %-ára fog kiterjedni…”

Forrás:
A Bizottság határozata (2012. március 21.) az Egyesült Királyság által a Royal Mail Group javára végrehajtani tervezett SA.31479. (2011/C) (ex 2011/N) számú intézkedésről; Az Európai Unió Hivatalos Lapja; L 279, 55. évfolyam, 2012. október 12.; 40-68. oldalak (pdf)