közigazgatás: magyartörvények, határozatok

Utasítás Budapest Főváros Kormányhivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Szerző: 2012. november 1.No Comments

„A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára – a Kormány által rendeletben kijelölt, szakigazgatási szerveket irányító miniszter véleményének kikérésével – a következő utasítást adom ki…”

Forrás:
A közigazgatási és igazságügyi miniszter 36/2012. (X. 31.) KIM utasítása Budapest Főváros Kormányhivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról; Hivatalos Értesítő; 2012. évi 49. szám; 2012. október 31.; 8764-8807. oldalak (pdf)