közigazgatási informatikatörvények, határozatok

Kormányhatározat az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program abszorpciós célkitűzéseinek eléréséhez szükséges intézkedésekről

Szerző: 2012. november 17.No Comments

„1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a feladatkörében érintett minisztereket, hogy járjanak el annak érdekében, hogy az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program támogatási szerződéssel rendelkező kedvezményezettjei vállaljanak kötelezettséget a 2012. és a 2013. évek vonatkozásában az – uniós forrásvesztés elkerülését biztosító – ütemezett kifizetések előfeltételeinek teljesítésére,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter feladatkörükben érintett miniszterek
Határidő: azonnal

2. felhívja a feladatkörében érintett minisztereket, hogy az 1. pont alapján vállalt ütemezésben 2012. december 31-ig elmaradásba kerülő kedvezményezettek esetében járjanak el – a forrásvesztés összegéhez való hozzájárulásuk mértékéig – a kedvezményezett számára biztosított költségvetési támogatásnak a késedelem megszüntetésének időpontjáig történő felfüggesztése érdekében.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter feladatkörükben érintett miniszterek
Határidő: folyamatos”

Forrás:
A Kormány 1505/2012. (XI. 16.) Korm. határozata az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program abszorpciós célkitűzéseinek eléréséhez szükséges intézkedésekről; Magyar Közlöny; 2012. évi 152. szám; 2012. november 16.; 25612-25613. oldalak (pdf)