Skip to main content
közigazgatási informatika

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye : A belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és megbízható szolgáltatásokról

Szerző: 2012. november 21.No Comments

„..1.1 Az EGSZB üdvözli a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és megbízható szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot, amelynek célja az, hogy megerősítse az uniós egységes piacot azáltal, hogy egyszerűbbé teszi a biztonságos és akadálymentes, határokon átnyúló elekt­ronikus tranzakciókat, és növeli a beléjük vetett bizalmat.

1.2 Az EGSZB határozottan támogatja az egységes piac fejlő­dését, és úgy véli, hogy a rendeletnek köszönhetően az Európai Unión belül hatékonyabbá válnak az online magán- és közszol­gáltatások, az elektronikus üzletvitel és az elektronikus keres­kedelem, aminek a más tagállamban dolgozó vagy tanuló uniós polgárok, valamint a határokon átnyúló tevékenységeket kiala­kító kkv-k látják hasznát.

1.3 Az EGSZB örömmel látja, hogy a rendelet technológia­ semleges és innovációkra nyitott megközelítést javasol.

1.4 Úgy véli azonban,hogy az Európai Bizottságnak többre kellett volna törekednie ezzel a rendelettel, meghatározott szol­gáltatások tekintetében előmozdítva egy de facto és egy de jure európai elektronikus személyazonosító (eID) létrehozását.

1.5 Jóllehet elismeri,hogy a személyazonosítók szabályozása a tagállamok hatásköre, és hogy a szubszidiaritás és az arányosság elvét tiszteletben kell tartani, az EGSZB azt ajánlja, hogy az Európai Bizottság vizsgálja meg, hogyan lehetne beve­zetni egy olyan szabványos uniós e-személyazonosítót, amelyet minden polgár önkéntes alapon kérvényezhet. A minden uniós polgár számára hozzáférhető európai e-személyazonosító rend­ szer megkönnyítené az áruk és szolgáltatások valódi egységes piacának megvalósulását, jelentős társadalmi és szolgáltatási előnyöket nyújtva, például magasabb szintű csalás elleni védelmet biztosítva, jobb bizalmi légkört alakítva ki a gazdasági szereplők körében, csökkentve a szolgáltatásnyújtás költségeit és színvonalasabbá téve a polgároknak nyújtott szolgáltatásokat és védelmet.

1.6 Az EGSZB azt javasolja, hogy az Európai Bizottság az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) által kialakított szabvá­nyok mintájára dolgozza ki az uniós e-személyazonosító szab­ványát. Az uniós eID-szabvány meghatározná az európai uniós e-személyazonosító paramétereit, hangsúlyt helyezve a különféle tagállami e-személyazonosító-rendszerek harmonizálására, illetve modellt nyújtva olyan országok számára, ahol még nincs ilyen rendszer…”

Forrás:
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és megbízható szolgáltatásokról (COM(2012) 238 final) (2012/C 351/16); EUR-lex; C 351, 55. évfolyam; 2012. november 15.; 73-76. oldalak (pdf)